Ročník 01 - 12 / 2010

 

V této části jsou zaarchivovány materiály, které byly zveřejněny na webu v roce 2010.


NOS č. 22 - 2. část - informace k protestní stávce dne 8. 12. 2010 - ČTĚTE!

Protestní shromáždění - stávka 8. 12. 2010 v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Praze, Plzni, Chebu, Nepomuku, Hradci Králové - FOTODOKUMENTACE

Dopis zástupců OS - k podpoře aktivní účasti na protestní stávce dne 8. 12. 2010!

Protestní shromáždění - přehled lokalit protestních shromáždění a kontaktů na organizátory!


FKSP o polovinu menší - další útok na zaměstnance veřejných služeb a správy!

Ministerstvo financí předložilo novelu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Tvorba základního přídělu do tohoto fondu se má snížit ze 2 % pouze na 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy.
Podle výpočtu MF dopad na zaměstnance a organizace bude činit celkem 2 mld. Kč.
Navrhovaná změna je sice prezentována jako opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu, ale ve skutečnosti (omezením využití zařízení a služeb) výsledný efekt pro státní rozpočet bude nulový, nebo dokonce záporný!

Ing. Jan Rovenský, v.r.
místopředseda
Odborový svaz státních orgánů a organizací


Výzva OS SOO - k aktivní účasti na protestní stávce dne 8. 12. 2010!


Prohlášení Sněmu ČMKOS - stávka 8. prosince 2010 má naši plnou podporu a solidaritu!


Stávka 8.12. 2010 - PLAKÁT!Zápis z jednání - krizového štábu ČMKOS ROPO ke stávce ze dne 22.11. 2010!


Připravujeme se na celodenní stávku 8. 12. 2010!

NOS č. 22 v pdf s dalšími informacemi ke stávce otevřete ZDE

Proč stávkovat - důvody a cíle protestní stávky dne 8.12.2010.


Právní výklad stávky - metodický materiál OS SOO ke stávce!


Výzva ke stávce! Proč budeme 8. prosince stávkovat!

NOS č. 21 v pdf s dalšími informacemi ke stávce otevřete ZDE
Plakát v html a pdf otevřete ZDEJednodenní protestní stávka vyhlášena 8.12.2010
- všem základním a místním organizacím a všem zaměstnancům veřejných služeb a správy.
ČTĚTE!

Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování....

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.


Informace pro ZO a MO OS státních orgánů a organizací.
Dne 2.11.2010 proběhla tisková konference ČMKOS za účasti zástupce Odborového státních orgánů a organizací, místopředsedy p. Pavla Bednáře. Tisková konference se týkala návrhu změn zákoníku práce....(celý text najdete zde)

Informace předsedkyně pro NOS č.19-20 ze dne 1.11.2010 (ke staž.)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o jednání 26. 10. 2010 o navrhované změně zákoníku práce v části platy (bod1); informace k vydání metodické pomůcky ke kolektivnímu vyjednávání na rok 2011 (bod2); informace ke Stanovisku ČMKOS k návrhu zákona o Úřadu práce ČR (bod3); doplnění informací předsedkyně z 2. 11. 2010 Doplnění info....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.19-20 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálněInformace o jednání s předsedou vlády P. Nečasem za účasti ministra práce a sociálních věcí dne 26. 10. 2010. ČTĚTE!
Volby do Senátu 22.10.2010 - 23.10.2010 - Výzva OS státních orgánů a organizací

Informace předsedkyně pro NOS č.17-18 ze dne 16.10.10 (ke staž.)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o jednání 7.10.2010 o navrhované změně zákoníku práce v části platy (bod1); informace o jednání s předsedou vlády dne 12.10.2010 (bod2); informace k vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti (bod 3); informace k tiskovému brífinku (bod4); informace o připomínkovém řízení k návrhu zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů (bod5); informace o předložení návrhu změn Stanov OS k připomínkám ZO a MO OS (bod6)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.17-18 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


OS státních orgánů a organizací vyhlásil s účinností od 13.10.2010 časově neomezenou stávkovou pohotovost. ČTĚTE!
VOLBY 15. a 16.10.2010 - Výzva OS státních orgánů a organizací
Pozvánka ČMKOS k volbám

Zápis z Pracovní jednání zástupců MPSV a odborových organizací ve věci odměňování v rozpočtové sféře po 1. lednu 2011 ze dne 7. 10. 2010 - ČTĚTE!
Informace: Jednání s předsedou vlády a zástupci odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy se uskuteční 12.10.2010.

Stanovisko Odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy k návrhu na změnu odst. 5 a odst. 6 písm. f) § 123 zákoníku práce


Informace předsedkyně pro NOS č.16 ze dne 4.10.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: přehled dalších jednání vztahujících se k problematice platů a systému odměňování (bod 1 a bod 2); informace o konferenci uspořádané 1.10.2010 místopředsedou Senátu PČR M.Štěchem “Tarifní platy - mýty a skutečnost” (bod3); informace o požadavku ministra práce a sociálních věcí na vypracování stanoviska (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.16 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Poděkování předsedkyně OS - demonstrace 21.9.2010


Demonstrace 21.9.2010 v Praze - FOTODOKUMENTACE

POZOR! - Poslední možnost k zajištení dopravy na demonstraci 21.9.2010 v Praze je 20.9.2010!
Zájemci se obrátí na zaměstnance IPC OS v příslušném regionu, který poskytne potřebné informace. Kontakt naleznete na stránce “Kontakty”. Nashledanou v Praze!
Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2011 a výhled ekonomiky na příští rok. Čtěte zejména část III. Podrobnější připomínky k vybraným částem návrhu státního rozpočtu - oblast platů.
(Stanovisko ČMKOS bude přiloženo, obdobně jako stanovisko Svazu průmyslu a dopravy, k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2011, který bude vláda projednávat dne 22.9.2010).

Důležité pokyny pro účastníky demonstrace dne 21.9.2010
- v Praze. ČTĚTE!


Demonstrace 21.9.2010 Trasa a přiřazování jednotlivých OS
a dalších subjektů k pochodu- řazení OS státních orgánů a organizací - ČTĚTE!

Nechceme platit dluhy za špatné vládnutí!

Plakát v pdf otevřete ZDEDůležité pokyny k dopravě účastníků demonstrace dne 21.9.2010
- v Praze, nám. Jana Palacha. ČTĚTE


Informace z jednání s předsedou vlády ČR
ze dne 6. 9. 2010

Zápis z Pracovní jednání zástupců MPSV a odborových organizací ve věci odměňování v rozpočtové sféře po 1. lednu 2011 ze dne 2. 9. 2010 - ČTĚTE!

Demonstrace 21. 9. 2010 v Praze - k demonstraci se připojily další odborové svazy!
Seznam odborových svazů, které se již k demonstraci připojily.

Informace předsedkyně OS V ze dne 4. 9. 2010 - ČTĚTE


Rozdíly v platových tarifech v současnosti a v předloženém návrhu s účinností od 1. ledna 2011

Návrh (pouze informativní) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů předložený ministrem práce a sociálních věcí vládě ČR dne 31.8.2010

Návrh novely zákona., kterým se mění zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - návrh Ministerstva práce a sociálních věcí z 31.8. 2010 předložený vládě ČR

Platné znění dotčených částí textu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačenými změnami - návrh ministerstva práce a sociálních věcí z 31.8.2010 předložený vládě


Stanovisko OS státních orgánu a organizací ze dne 28.8.2010 - Demonstrace dne 21.9.2010

Informace předsedkyně odborového svazu IV ze dne 29. 8. 2010
- OS státních orgánu a organizací se připojí k demonstraci dne 21 .9. 2010 vyhlášené NOS Policie ČR. ČTĚTE


Informace předsedkyně OS III ze dne 26. 8. 2010 - DŮLEŽITÉ


Stanovisko OS státních orgánu a organizací
ze dne 26.8.2010

Stanovisko OS státních orgánu a organizací ke Stanovisku NOS Policie ČR a OS hasičů
ze dne 26.8.2010

Stanovisko NOS Policie ČR
ze dne 25.8.2010

Usnesení předsednictva Odborového svazu hasičů
ze dne 24.8.2010

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
Připomínky OS státních orgánů a organizací
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (část 6. Hlava III Platy), ve znění pozdějších předpisů

Informace předsedkyně OS II ze dne 23. 8. 2010 ( ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují informaci o zahájeném zkráceném připomínkovém řízení k návrhu novely zak.č.262/2006 Sb., zákoník práce


Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů varianta I.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů varianta II.
Události, komentáře 19.8.2010 - diskuze předsedkyně OS s ministrem práce a sociálních věcí
Stanovisko odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy (OS ROPO)
k navrhovaným restrikcím finančních prostředků na platy v roce 2010 a v roce 2011
Zveřejněno a předáno médiím na tiskové konferenci dne 10.8.2010. Zvukový záznam tiskové konference naleznete na www.cmkos.cz
Důležité! Povodně 08/2010 - finanční výpomoc
z Podpůrného a sociálního fondu OS členům OS.
... celý text naleznete ... ZDE
Informace k situaci související s vyjádřením ministra vnitra pro deník Právo dne 5. 8. 2010.
Informace předsedkyně OS ČTĚTE!
Stručný zápis z jednání s ministrem vnitra R. Johnem ze dne 22. 7. 2010.
ČMKOS Analýza Koaliční smlouvy uzavřené mezi stranami ODS - TOP 09 - VV a Programového prohlášení vlády České republiky - (výtah)

Materiál byl zveřejněn dne 6.8.2010 na Brífinku ČMKOS. Jedná se o výtah z rozsáhlé analýzy zpracované odbornými odděleními ČMKOS. Záznam Brífinku ČMKOS je zveřejněn na www.cmkos.cz.
Na Brífink ČMKOS bude věcně navazovat tisková konference odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy ( OS ROPO), která se uskuteční dne 10.8.2010.


Informace pro tisk rozšířené Stanovisko předsedkyně OS - k dalšímu snížení finančních prostředků o 2,5% v roce 2010
Stanovisko OS státních orgánů a organizací - k ministrem financí navrhované restrikci finančních prostředků na rok 2010 ze dne 25.7.2010 předáno předsedovi vlády a některým členům vlády před jednáním vlády dne 28.7.2010
Stanovisko OS státních orgánů a organizací - k 10% snížení objemu finančních prostředků na platy v roce 2011 ze dne 18. 7. 2010
Stanovisko OS státních orgánů a organizací - k případnému snižování objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců.

Stanovisko OS SOO bylo předáno předsedům ODS, TOP 09, VV. Předsedkyně OS požádala předsedy uvedených politických stran o jednání. V současné době připravuje OS obšírné stanovisko v téže věci, které bude zveřejněno později.

V Praze dne 30. 6. 2010

Alena Vondrová, předsedkyně OS


Informace předsedkyně pro NOS č.13 ze dne 8.6.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: upozornění na zveřejnění rozšířeného přehledu funkčních míst v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích (bod1); informaci o zveřejnění údajů z Informačního systému o průměrném výdělku v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru za období 1.-4. čtvrtletí 2009 (bod2); upozornění pro všechny zaměstnance organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací (bod3); informace k Návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě (bod4); informace upozornění pro zaměstnance územních finančních orgánů (bod5)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.13 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Rozšířený přehled funkčních míst v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích odměňujících podle §109 odst.3 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce včetně regionálního školství.
Upozornění předsedkyně OS - skutečné počty funkčních míst ve státním sektoru!
Důležité! Pracovněprávní důsledky povodní.
... celý text naleznete ... ZDE
Finanční pomoc členům OS při řešení následků povodní
z Podpůrného a sociálního fondu OS členům OS.
... celý text naleznete ... ZDE
Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní
(živelní pohromy) - materiál zpracovaný ČMKOS.
... celý text naleznete ... ZDE
Důležité! Povodně 2010 - finanční výpomoc
z Podpůrného a sociálního fondu OS členům OS.
... celý text naleznete ... ZDE

Volby 2010

Vyzýváme všechny své členy i ostatní zaměstnance, aby se zúčastnili květnových parlamentních voleb a na základě zveřejněných i dalších informací odpovědně rozhodli, které politické straně dají svůj hlas!

Účast ve volbách je občanskou povinností nás všech!

Volby rozhodnou o tom, jakým směrem se bude naše společnost v dalších letech ubírat. Rozhodnou o tom, zda v naší zemi bude i nadále uplatňována neoliberální ekonomická koncepce nebo zda bude realizována ekonomická koncepce, která bude brát v úvahu také sociální aspekty. Parlamentní volby roku 2010 jsou, obdobně jako volby v roce 2006, o střetu těchto dvou koncepcí. O tom, která z ekonomických koncepcí bude v dalších letech v naší zemi uplatněna, máme možnost rozhodnout my sami! Využijme této možnosti!

Naše účast ve volbách rozhodne, jaké bude postavení zaměstnanců i jaká bude životní úroveň většiny občanů v naší zemi v dalších letech! Rozhodujme proto odpovědně!

Uvědomme si, že každý z nás, občanů, je odpovědný za vývoj v naší zemi! Proto splňme svou povinnost a zúčastněme se voleb!

Odborový svaz státních orgánů a organizací


VOLBY do PS PČR 2010


Informace předsedkyně pro NOS č.10-12 ze dne 8.5.2010 (ke staž.)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: komentář k materiálům zveřejňovaným v rámci předvolební informační kampaně, upozornění na další informační materiály (bod1); upozornění předsedkyně OS (bod2)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.10-12 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

Informace předsedkyně pro NOS č.9 ze dne 24.4.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace vztahující se k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07 ze dne 17. dubna 2010 (zrušení ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Ústavním soudem ČR) (bod1); upozornění pro ZO OS o školení funkcionářů (bod2)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.9 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


ČMKOS: Ústavní soud svým rozhodnutím ohrožuje veřejné finance více než současná krize.
Informace o zrušení ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, Ústavním soudem ČR.
Odborové memorandum českým zaměstnancům - rok 2010 - 20 let nezávislých odborů. Útoky na odbory jsou útokem na demokracii a svobodu občanů.

Informace předsedkyně pro NOS č.8 ze dne 14.4.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace pro zaměstnance územních finančních orgánů (bod1); informace o přijetí zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (bod2)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.8 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

Informace předsedkyně pro NOS č.7 ze dne 27.3.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o podání pozměňovacího návrhu, kterým se mění zákon o územních finančních orgánech (bod1); upozornění na opravu údajů v bodě 1 Informací předsedkyně NOS č. 6/2010 (týká se příslušníků bezpečnostních sborů) (bod2)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.7 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Řešení ODS pro pracovní místa - komentář k tiskové zprávě ze dne 17. 3. 2010 zpracovaný Sociálně ekonomickým a Právním oddělením ČMKOS.

Informace předsedkyně pro NOS č.6 ze dne 15.23.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o vývoji mezd a platů v roce 2009 (bod1); upozornění ZO OS na možnost školení zejména nově zvolených funkcionářů (bod2)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.6 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Mýty a fakta kolem DPH u zaměstnaneckých výhod - tisková zpráva Úřadu vlády ze dne 1.3.2010.
Alena Vondrová se důrazně ohrazuje proti manipulaci Lidových novin - tisková zpráva předsedkyně OS SOO ze dne 4.3.2010.
Poděkování za podporu - koalice dopravních odborových svazů.
Ke stávce koalice dopravních odborových svazů (dopady do pracovněprávní oblasti) Informace pro zaměstnance pro případ, že by se stávka uskutečnila.
Prohlášení předsedy vlády Jana Fischera po mimořádném jednání vlády dne 25.2.2010.
Prohlášení koalice dopravních odborových svazů ze dne 26.2. 2010

Informace předsedkyně pro NOS č.5 ze dne 26.2.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace vztahující se k problematice zvýšeného zdanění zaměstnaneckých výhod (benefitů) a s tím souvisejícími kroky vlády a reakcí PS PČR (bod1); informace o změnách v legislativním procesu návrhu zákona o Celní správě ČR (bod2); informace o změnách v legislativním procesu návrhu novely zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech (bod3)...(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.5 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

Informace předsedkyně pro NOS č.4 ze dne 8.2.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k problematice § 36a zákona č.489/2009 Sb., kterým se s účinností od 1.1.2010 změnil zákon č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - čtěte! (bod1); informace k materiálu “ Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejich důsledků” (bod2); informace o dalších materiálech projednaných vládou 8.2.2010 (bod3); informace k návrhu zákona o Celní správě České republiky (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.4 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

Informace předsedkyně pro NOS č.2-3 ze dne 23.1.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o jednání vlády - vázání výdajů včetně prostředků na platy (bod1); informace z plenárního zasedání RHSD (tripartita) (bod2); informace ke Stanovisku OS k návrhu zákona , kterým se mění zákon č.236/1995 Sb. a zákon č. 201/1997 Sb. (bod3)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.2-3 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

Informace předsedkyně pro NOS č.1 ze dne 9.1.2010 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k platům v roce 2010 (bod1); informace k obdrženému dopisu předsedy poslaneckého klubu ČSSD B. Sobotky (bod2); upozornění na zveřejnění stanoviska OS k návrhu zákona o Celní správě České republiky (bod3); informace k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě (bod4); upozornění pro funkcionáře ZO OS - vzdělávací semináře pro ZO OS v roce 2010 (bod5)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.1 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

 
 

Poslední aktualizace: 22. 11. 2023

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz