K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 5 kB)
Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

Na základě vyhodnocení situace rozhodl OS státních orgánů a organizací, že se připojí k demonstraci dne 21. 9. 2010 vyhlášené NOS Policie ČR.

Odborový svaz státních orgánů a organizací považuje situaci za velmi vážnou. Vyzývá proto všechny zaměstnance veřejné správy a služeb včetně příslušníků bezpečnostních sborů, které odborový svaz zastupuje, k co největší účasti na demonstraci.

Je nezbytné, abychom veřejně vyjádřili svůj zásadní nesouhlas s navrhovanou změnou systému odměňování, snížením platů a dalšími finančními restrikcemi, které ve svých důsledcích povedou k omezení některých základních funkcí státu!V Praze dne 28. 8. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizacíVšechny ZO OS obdrží písemně v nejbližších dnech základní informace týkající se organizačně technického zabezpečení účasti na demonstraci.