Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 9

1. Na jiném místě NOS zveřejňujeme soubor informací vztahujících se k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07 ze dne 17. dubna 2010 (zrušení ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Ústavním soudem ČR). Informace zpracované ČMKOS byly dne 19.4.2010 projednány Radou ČMKOS. V úplném znění byly již 20.4.2010 zveřejněny na webové stránce OS a nyní také v NOS.

Stručnou informaci o dalším postupu podal sociálním partnerům (zástupcům odborů a zaměstnavatelů) ministr práce a sociálních věcí P.Šimerka v úvodu plenárního zasedání RHSD (tripartita) dne 22.4.2010. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako gesční ministerstvo zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění zpracuje do konce května podrobnější návrh věcných řešení. Vzhledem k tomu, že k 1. 10. 2011 nabude účinnosti zrušení ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Ústavním soudem ČR, musí být návrh změny zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění věcně připravený do konce června. S ohledem na délku legislativního procesu ( 6 měsíců ) musí vláda předložit návrh zákona, kterým se bude měnit zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Parlamentu ČR do konce tohoto roku. Bylo dohodnuto, že návrh věcného řešení předloží ministerstvo práce a sociálních věcí sociálním partnerům a na základě jejich žádosti bude také předmětem jednání RHSD (tripartita).

Upozorňujeme, že všechny důležité informace budeme průběžně zveřejňovat na webové stránce OS a následně v NOS. Vzhledem k závažnosti problematiky žádáme funkcionáře ZO OS, aby námi zveřejněné informace zpřístupnili všem zaměstnancům organizace.

2. Opakovaně upozorňujeme ZO OS na možnost proškolení nově zvolených funkcionářů závodních výborů obdobně jako tomu je u funkcionářů nově ustavených ZO OS. Školení zajišťuje OS prostřednictvím svých odborných zaměstnanců, kteří za tímto účelem vyjíždějí přímo do konkrétní odborové organizace nebo na jiné předem dohodnuté místo. Funkcionáři ZO OS, kteří mají o školení zájem se dohodnou s regionálně příslušným zaměstnancem Informačního a poradenského centra OS (IPC ), který školení zajistí. OS doporučuje všem nově zvoleným funkcionářům ZO OS, aby tuto možnost ve vlastním zájmu využili. Této možnosti mohou využít také stávající členové závodních výborů odborových organizací. Pokud budou mít o proškolení zájem všichni členové závodního výboru odborové organizace lze dohodnout, prostřednictvím regionálně příslušného Informačního a poradenského centra OS (IPC ), výjezd odborných zaměstnanců OS přímo do odborové organizace.
V Praze dne 24.4. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS