Kontaky na kancelář OS, předsedu, místopředsedy a zaměstnance OS


Pracoviště IPC.

Praha+stř.Čechy

jižní Čechy

západní Čechy

severní Čechy

východní Čechy

jižní Morava

severní Morava

střední Morava

Odborový svaz státních orgánů a organizací - kontakty


Odborový svaz státních orgánů a organizací
adresa: Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

předseda OS: Ing. Jan Rovenský
tel.: 224 142 271
tel.: 224 222 241
mobilní telefon: 731 609 456
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: rovensky.jan@cmkos.cz

I. místopředseda OS: Pavel Bednář
tel.: 224 142 714
tel.: 224 222 241
mobilní telefon: 734 767 764
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: bednar.pavel@cmkos.cz

II. místopředseda OS: Petr Vydra
mobilní telefon: 736 745 006
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: vydra.petr@centrum.cz

sekretariát OS: Blanka Suchá
tel.: 224 222 241
tel.: 224 140 270
fax: 224 142 273
mobilní telefon: 603 291 098
e-mail: statorg@cmkos.cz;
e-mail: sucha.blanka@cmkos.czVybraní zaměstnanci:

Ing. Marie Fabianová, fabianova.marie@cmkos.cz, 224 142 256, mzdové poradenství, podpůrný a sociální fond

JUDr. Rudolf Pospíšil, pospisil.rudolf@cmkos.cz, 224 142 399, mobilní tel.: 731 609 460, právní poradenství

Mgr. Arnošt Odvalil, odvalil.arnost@cmkos.cz, 224 142 275, mobilní tel.: 739 534 662, konzultace ke kolektivnímu vyjednávání, Sociální fondy, FKSP

Bohumil Smejkal, smejkal.bohumil@cmkos.cz, 224 142 270, mobilní tel.: 731 609 461 - BOZP

Věra Pechová, pechova.vera@cmkos.cz, 224 142 773, svazová rodinná rekreace, evidence členů

Jana Štolfová, stolfova.jana@cmkos.cz, 224 142 471,fax. 224 142 470, evidence ZO, členské příspěvky

Zdeňka Svobodová, svobodova.zdenka@cmkos.cz, 224 142 473, ekonomika, účetní, hospodaření ZO

Renata Strnadová, strnadova.renata@cmkos.cz, 224 142 474,pokladní
Informační a poradenská centra

Přehled územních pracovištˇ Odborového svazu státních orgánů a organizací:

Praha + střední Čechy

Eva Sauková
Senovážné náměstí 23
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 142 749
fax: 224 142 470
mobil: 732 811 583
email:
saukova.eva@cmkos.cz

jižní Čechy

Pavel Mörtl
Senovážné náměstí 2
371 23 ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel.+fax: 386 359 264
mobil: 731 609 453
email:
pavel.mortl@volny.cz

západní Čechy

Daniela Bečvaříková
Pobřežní 8
301 11 PLZEŇ
tel.+fax: 377 226 046
mobil: 731 609 454
email:
daniela.becvarikova@volny.cz

severní Čechy

Eva Vovesová
Dvořákova ul. 2
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
(bývalé řed. UNION banky vedle kult. domu)
tel.+fax: 475 209 118
mobil: 731 609 455
email:
eva.vovesova@volny.cz

východní Čechy

Mgr. Věra Benešová
Gočárova 1620
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.+fax: 495 523 267
mobil: 604 321 518
email:
benesova.vera@volny.cz

jižní Morava

Jaroslav Svoboda
Malinovského náměstí 4
660 87 BRNO
tel.+fax: 542 213 188
mobil: 731 609 457
email:
svobodajaro@volny.cz

severní Morava

Ludvík Chovanec
U Tiskárny 1/558
702 00 OSTRAVA-Přívoz
tel.: 596 104 187
fax: 596 104 116
mobil: 731 609 458
email:
ludvik.chovanec@volny.cz

střední Morava

Jarmila Kuncová
Palackého 21
772 00 OLOMOUC
tel.: 585 751 946
fax: 585 411 994
mobil: 604 516 377
email:
jarmila.kuncova@volny.cz
Sekce OS státních orgánů a organizací

Sekce

Předseda sekce

Sekretář sekce

Ústřední orgány státní správy

Ing. Jaroslav Maděra

Ing. Vladěna Samková

Územní finanční orgány

Bc. Vojtěch Rosenberger

Státní zastupitelství ČR

JUDr. Nina Brozová

samkova.vladena@cmkos.cz

Celní správa

Pavel Bednář

tel. 224 142 562

Katastrální úřady

Ing. Kateřina Kubátová

Vědecko-výzkumná základna

Milada Hofmanová

Statistika

Jarmila Sedláčková

Vězeňská služba ČR

Bc. Josef Malý

Občanští pracovníci MV ČR

Petr Tachecí

Správy sociálního zabezpečení

Helena Šindelářová

Veřejná správa

Ing. Alena Gaňová

Ing. Jaroslav Tesarčík

Výpočetní technika

Ing. Petr Šťastný

tesarcik.jaroslav@cmkos.cz

Úřady práce

Mgr. Vlastimil Neuman

tel. 224 142 423(aktualizováno k 4.9.2011)


Se svými dotazy ohledně případných technických problémů stránek se obracejte na sekretariát OS SOO.
Blanka Suchá:
sucha.blanka@cmkos.cz