K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 5 kB)Poděkování předsedkyněVážené kolegyně, vážení kolegové,

upřímně děkuji všem Vám, kteří jste nás přišli podpořit a zúčastnili jste se demonstrace 21. 9. 2010 v Praze. Děkuji i těm, kteří nás podpořili jiným způsobem. Naše demonstrace byla od roku 1990 historicky největší demonstrací zaměstnanců veřejných služeb a správy. Zařadila se mezi největší demonstrace, které byly od roku 1990 v naši zemi uskutečněny. Je významné, že jsme si všichni uvědomili, že mlčením a pasivitou ničeho nedosáhneme. Je důležité, že jsme ukázali, že jsme sebevědomými a přitom loajálními zaměstnanci, jejichž zájmem je sloužit co nejlépe občanům. Dokázali jsme, že v zájmu občanů nejsme lhostejni k situaci ve veřejných službách a správě. Věřím, že bude-li to potřeba budeme schopni se sejít znovu v ještě větším počtu.


Děkuji všem funkcionářům ZO OS, sekcí OS a zaměstnancům OS, kteří se podíleli na organizaci účasti na demonstraci. Děkuji také všem pořadatelům z řad Městské policie z Prahy a Plzně za zabezpečení pořadatelské služby. Děkuji také všem kolegyním a kolegům z ostatních odborových svazů za spolupráci při organizaci demonstrace.


Děkuji rovněž všem občanům, kteří nám vyjádřili podporu a společně s námi se demonstrace zúčastnili. Děkuji také těm spoluobčanům, kteří nám vyjádřili podporu jiným způsobem.V Praze dne 23. 9. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS SOO