K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 6 kB)

Informace o jednání s předsedou vlády P. Nečasem za účasti ministra práce a sociálních věcí dne 26. 10. 2010

Z jednání vyplynulo, že vláda trvá na svém návrhu změn zákoníku práce ve znění obsaženém v návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (sněmovní tisk č. 120/2010). To znamená, že tato změna by umožnila změnu stávajícího systému odměňování, zavedení smluvních platů pro stanovené pozice (funkce) a zavedení tzv. pásmového odměňování (platy s rozpětím) pro všechny zaměstnance a nikoliv pro nyní zákoníkem práce definované skupiny zaměstnanců u nichž bylo již nyní možné za stanovených podmínek zavést platy s rozpětím v platových třídách 1.-5., v případě zdravotnictví ve všech platových třídách za předpokladu předchozího souhlasu zřizovatele. Navrhovaná změna zákoníku práce by měla nabýt účinnosti počínaje 1. 1. 2011.(Navrhovaná změna se netýká pedagogů regionálního školství).

Předseda vlády předložil zástupcům odborových svazů návrh, který spočíval v tom, že by pro rok 2011 byly ponechány stávající stupnice platových tarifů (tarifní tabulky) s tím, že by byly uplatněny ve všech platových třídách platové tarify s rozpětím (tzv. pásmové odměňování). To znamená, že by byly v rámci stupnic platových tarifů ponechány platové stupně jen formálně tzn., že by se neuplatnily. Připustil, že by některé skupiny zaměstnanců mohly být z tohoto režimu vyňaty s tím, že by odbory měly navrhnout, o které skupiny zaměstnanců by se jednalo. Současně by byly zavedeny smluvní platy pro některé pozice, a to ve velmi omezeném počtu. Zástupci odborů zaujmou stanovisko k návrhu v pátek 29. 10. 2010. Stanovisko odborů bude sděleno předsedovi vlády na jednání, které by se mělo uskutečnit příští týden. Tím by měly být jednání s předsedou vlády ukončeny. Návrh předsedy vlády odpovídá předchozím opakovaným návrhům ministra práce a sociálních věcí, které zástupci odborů již dříve odmítli.

Předsedkyně OS již na jednání sdělila předsedovi vlády, že OS státních orgánů a organizací nesouhlasí s předloženým návrhem a uvedla důvody, které byly uvedeny ve všech stanoviscích odborového svazu, na které tímto odkazujeme. Konstatovala, že na stanovisku OS nic nezmění jednání 29.10.2010, neboť názor odborového svazu je v této věci konzistentní a neměnný.Touto informací zpřesňujeme informace zveřejněné v některých médiích.V Praze dne 26. 10. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS