K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 1,2 MB)

Pokyny pro účastníky demonstrace 21.9.2010 v Praze

Autobusy s demonstranty se budou shromažďovat na parkovacím prostoru na Letné, kde je kapacita cca 70 autobusů. Z tohoto seřadiště, vyznačeném na přiloženém plánku, vyjde v 11:45 hodin průvod ulicí Nad Štolou kolem ministerstva vnitra, za ním odbočí do Letenských sadů, dojde k metronomu a potom dolů po schodišti na nábřeží Edvarda Beneše. Trasa pokračuje kolem Úřadu vlády a za ním se stáčí vlevo přes Mánesův most na náměstí Jana Palacha. Zde začne ve 13:00 hodin demonstrace, jejíž ukončení se předpokládá ve 14:00 hodin.

Plánujte tedy dopravu tak, aby autobusy dorazily na Letnou včas. Na seřadišti musí být všichni účastníci průvodu nejpozději ve 11.30 hodin. Je samozřejmé, že ne všechny spoje přijedou na Letnou. Pokud autobusy zůstanou na jiném záchytném parkovišti nebo pokud zvolí účastníci jinou formu dopravy (vlak, auto), potom je zapotřebí přijít na seřadiště pochodu na Letné nebo se připojit k průvodu na nábřeží E.Beneše případně přijít přímo na Palachovo náměstí, což by mělo být krajní řešení. Průvod je součástí demonstrace a proto je nanejvýš vhodné, aby se průvodu zúčastnilo co nejvíce účastníků demonstrace.

Na internetové stránce odborového svazu a prostřednictvím zaměstnanců příslušných Informačních a poradenských center OS budeme průběžně zveřejňovat a doplňovat informace k dopravě. Zaměstnanci příslušného IPC OS budou mít informace o místu, času odjezdu a trase autobusů včetně kontaktních osob. Na tyto zaměstnance je nutné se obracet. Dopravu autobusy a vlakem budeme koordinovat s ostatními odborovými svazy a to prostřednictvím IPC OS.

Pokud mají zájem o účast také zaměstnanci organizací, kde odborová organizace odborového svazu nepůsobí, mají možnost se rovněž obrátit na pracovníka IPC OS v příslušném regionu, který jim zajištěni dopravy zprostředkuje a to buď tak, že je přiřadí k již známé skupině nebo zajistí autobus s tím, že náklady na dopravu hradí i v těchto případech odborový svaz. Odborový svaz chce tímto umožnit všem zájemcům z řad zaměstnanců veřejné správy účast na demonstraci.

Informace o způsobu úhrady dopravy autobusy, vlaky a osobními auty obdrží ZO OS i účastníci z organizací, kde odborová organizace odborového svazu nepůsobí, od příslušných zaměstnanců IPC OS v daném regionu. Kontakt na zaměstnance IPC OS lze nalézt na webové stránce OS pod “Kontakty.”

OS státních orgánů a organizací rozhodl, že náklady na dopravu uhradí všem účastníkům demonstrace bez ohledu na to, zda v organizací působí či nepůsobí odborová organizace.

Odborový svaz státních orgánů a organizací žádá všechny ZO OS i zástupce zaměstnanců, kteří organizují účast na demonstraci v organizacích, kde odborová organizace nepůsobí, aby průběžně sdělovali počty účastníků příslušnému zaměstnanci IPC OS. A to i v případě,že nebude požadováno zajištění dopravy. Průběžné informace o počtu účastníků naléhavě potřebujeme v zájmu organizačně technického zajištění demonstrace.

Účastníci obdrží od organizátorů případně na seřadišti vlaječky s názvem Odborového svazu.Ti, kteří je již mají nebo mají kloboučky či píšťalky, si vše vezmou s sebou.V Praze dne 4. 9. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací

Demonstrace 21.9.2010 v Praze - trasa průvodu