K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 7 kB)
Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací se plně ztotožňuje se stanovisky Nezávislého odborového svazu Policie ČR a Odborového svazu hasičů.

OS státních orgánů a organizací se důvodně obává, že v souvislosti s navrhovanými finančními restrikcemi v rezortu ministerstva vnitra dojde ke snížení bezpečnosti, ochrany majetku, života a zdraví občanů, a to zásadním způsobem. Upozorňuje, že k obdobné situaci ze stejných důvodů dojde také ve vězeňství, kde již dnes je situace na hraně únosnosti. I zde reálně hrozí riziko snížení vnější i vnitřní bezpečnosti. Výrazné finanční restrikce v celní správě mohou ohrozit výkon významných agend důležitých pro stát, podnikatelský sektor a v neposlední řadě také pro občany. Pokud další jednání nebudou úspěšná, podpoří OS státních orgánů a organizací demonstraci vyhlášenou NOS Policie ČR.

OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny příslušníky Vězeňské služby ČR a Celní správy, aby podpořili stanovisko odborového svazu a jeho snahu zabránit otevření zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a upozornit na bezpečnostní a další významná rizika vyplývající z navrhovaných finančních restrikci.V Praze dne 26. 8. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací