K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 25 kB)
Uvolnění zaměstnanců na demonstraci .

Za účast na této demonstraci zaměstnanci nepřísluší náhrada platu, ani náhrada cestovních výdajů.

Uvolnění k účasti na demonstraci lze zajistit trojím způsobem :

  1. Požádat zaměstnavatele podle § 199 zákoníku práce o poskytnutí pracovního volna bez náhrady platu.
  2. V případě že je u zaměstnavatele zaveden režim pružné pracovní doby, lze k účasti na demonstraci využít volitelnou část pracovní doby. Pokud by účast na demonstraci tuto volitelnou část přesáhla do pevné pracovní doby, je nutno si se zaměstnavatelem domluvit poskytnutí pracovního volna bez náhrady platu na zameškanou část pevné části pracovní doby.
  3. Požádat o poskytnutí dovolené.


Pozn. V případech 1. a 2. lze se zaměstnavatelem dohodnout napracování zameškané pracovní doby, a to buď prostřednictvím odborové organizace hromadně, nebo individuálně. Zaměstnavateli je nutno předem neúčast v práci nahlásit podle § 203 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

V případě potřeby konzultace volejte JUDr.R.Pospíšila-mobilní telefon: 731 609 460
V Praze dne 3. 9. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací