Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně III

1. V pátek 27.8.2010 v 10.hodin se uskuteční jednání zástupců odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy s předsedou vlády ČR P. Nečasem k navrhovaným změnám zákoníku práce části 6 Hlavě III Platy. Jednání se za stranu odborů zúčastní předseda ČMKOS J. Zavadil, předsedkyně OS A.Vondrová, předseda ČMOS školství F. Dobšík, místopředsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče I. Břeňková, předseda NOS Policie ČR M. Štěpánek. Závěry jednání zveřejníme.

2. Předsednictvo Výboru odborového svazu přijalo na svém zasedání 26.8.2010 Stanovisko k návrhu změny zákoníku práce v části platy spojené s výzvou určenou všem zaměstnancům veřejných služeb a správy, které zveřejňujeme na jiném místě. Stanovisko OS bude zasláno všem ZO OS společně s dalšími materiály včetně dopisu předsedkyně OS. Cílem OS je v této etapě zajistit informovanost všech zaměstnanců. OS nevylučuje možnost protestní akce pokud jednání nebudou úspěšná. V této věci OS jedná se všemi odborovými svazy zastupujícími zaměstnance veřejných služeb a správy. Mělo by se jednat o jednu společnou protestní akci. Vzhledem k tomu, že NOS Policie ČR již vyhlásil demonstraci jedná se s tímto odborovým svazem o společném jednotném postupu. V této souvislosti přijalo předsednictvo Výboru odborového svazu samostatné Stanovisko, které reaguje na zveřejněná Stanovisko NOS Policie ČR a Usnesení OS hasičů s tím, že OS předpokládá konání pouze jedné společné demonstrace.

3. Upozorňujeme příslušníky bezpečnostních sborů, že OS obdržel k připomínkám Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011. Termín ukončení připomínkového řízení byl předkladatelem stanoven na 10.9.2010. Návrh nařízení vlády zveřejňujeme na jiném místě. Stanovisko OS se připravuje.

V Praze dne 26. 8. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS