K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 45 kB)Vydává: Krizový štáb ČMKOS - ROPOV Praze 22.11.2010
Václav Pícl
místopředseda ČMKOS
Krizový štáb pověřil Ivanu Břeňkovou z OS zdravotnictví a sociální péče ČR, aby jako zástupce svazů ROPO seznámila členy Sněmu ČMKOS 23.11.2010 s důvody připravované protestní stávky 8.12.2010 a s průběhem jejich příprav. O připravované demonstraci hasičů a policistů dne 15.12.2010 bude Sněm informovat předseda NOS policie Milan Štěpánek.

Krizový štáb žádá OS ROPO, aby vyzvaly své zástupce v krajích ke schůzce s regionálními manažery sociálního dialogu RPC PZ ke společnému určení míst protestních setkání v krajských městech a určených okresních městech. Tato místa (přesná adresa) budou nahlášena nejpozději do 26.11.2010 na e-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz. V jednotlivých místech musí být stanovena pověřena osoba, která bude vystupovat jako svolavatel. Regionální manažeři RPC PZ pak dle instrukcí ( J. Klepáč) zajistí na magistrátech “Oznámení o konání shromáždění” a budou nápomocni při organizování protestních setkání. Zástupcům Krizového štábu byl zaslán elektronicky seznam regionálních manažerů RPC PZ spolu s metodikou (k připomínkování) k vyhlášené stávce.

 • Krizový štáb vyzve na jednání Sněmu 23.11.2010 zástupce RROS:
 • Ke spolupráci s regionálními zástupci OS při organizování protestní stávky 8.12.201
 • K uspořádání tiskových konferencí k pořádané stávce
 • K politické garanci stávky na úrovni kraje
 • K zajištění spolupráce při podpoře stávky s OS mimo ROPO
 • Krizový štáb doporučuje zástupcům jednotlivých OS ROPO uspořádat setkání s organizátory stávky v krajích, popřípadě okresech, za účelem většího nabuzení akceschopnosti.

  Krizový štáb určil jako místo protestního setkání pro Prahu Palackého náměstí, před Ministerstvem zdravotnictví, od 12.05 hodin (nepodléhá oznamovací povinnosti).

  Krizový štáb žádá zástupce ROPO, aby na pondělním krizovém štábu (29.11.2010) oznámili jména předsedů (místopředsedů) s místy, která tito funkcionáři v regionech navštíví v den konání protestní stávky.

  Krizový štáb stanovil označení stávkujících i podporujících jednotnou samolepkou (kruh - průměr 7 cm, bílý podklad s červeným nápisem STÁVKA). Ty budou v požadovaném množství distribuovány do regionů. Bylo vyrobeno 7000 plakátů A3, které jsou odedneška distribuovány dle předem objednaných množství.  Krizový štáb svolává jednání na 29.11.2010 v 9.00 hodin do zasedací místnosti č. 422, 4. patro DOS Praha.