Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 6

1. Podle předběžných údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem zveřejněných 9.3.2010 dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše 23 598,-Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 907 Kč (4,0 %). Spotřebitelské ceny (inflace) se zvýšily za uvedené období o 1,0 %, reálná mzda vzrostla o 3,0 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná měsíční nominální mzda o 851 Kč (3,8 %) na 23 411 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,8 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná měsíční nominální mzda zvýšila o 1 096 Kč (4,7 %) na 24 433 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,7 %. Z toho veřejná správa ( včetně příslušníků bezpečnostních sborů) a obrana 27 040 Kč (3,2%), Podle údajů z Informačního systému o platech vedeného MF ČR činil v roce 2009 průměrný nominální plat na přepočtené zaměstnance u zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce 23 345 Kč ( nárůst proti roku 2008 6,3% ). Státní správa 25 838 Kč ( 5,1%), školství 21 929 ( 6,7 %), zdravotnictví 26 879 Kč (7,4%), kultura 19 833 Kč (6,8%), sociální služby 18 761 Kč (5,7%). U příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č.361/2003 Sb, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů činil průměrný nominální služební příjem 32 680 Kč (0,0%).

2. Upozorňujeme ZO OS na možnost proškolení nově zvolených funkcionářů závodních výborů obdobně jako tomu je u funkcionářů nově ustavených ZO OS. Školení zajišťuje OS prostřednictvím svých odborných zaměstnanců, kteří za tímto účelem vyjíždějí přímo do konkrétní odborové organizace nebo na jiné předem dohodnuté místo. Funkcionáři ZO OS, kteří mají o školení zájem se dohodnou s regionálně příslušným zaměstnancem Informačního a poradenského centra OS ( IPC ), který školení zajistí. OS doporučuje všem nově zvoleným funkcionářům ZO OS, aby tuto možnost ve vlastním zájmu využili. Této možnosti mohou využít i stávající členové závodních výborů odborových organizací.












V Praze dne 15.3. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS