Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Povodně 2010 - finanční výpomoc z Podpůrného a sociálního fondu OS členům OS..

Odborový svaz státních orgánů a organizací upozorňuje své členy, jímž byla v důsledku povodní způsobena závažná škoda na majetku, že mohou požádat odborový svaz o finanční výpomoc z Podpůrného a sociálního fondu OS. Jedná se o nenárokovou finanční výpomoc, která může být členu poskytnuta, a to za předpokladu splnění podmínek, které platily pro členy postižené povodněmi v letech 1997, 1998, 2002, 2006,2009. Základní informace zveřejníme na této webové stránce.

Informace pro zájemce z Moravskoslezského kraje a z okresu Vsetín podá pracovník IPC OS v Ostravě pan L. Chovanec mobil 731 609 458 , pevná linka 596 104 187. Pro oblast Olomouckého kraje podá informace paní J. Kuncová IPC OS Olomouc mobil 604 516 377, pevná linka 585 751 946.

Informace podá také ing. M. Fabiánová OS Praha pevná linka 224 142 256.

OS žádá předsedy všech ZO OS působící v oblastech postižených povodněmi, aby o možnosti poskytnutí finanční výpomoci informovali povodněmi postižené členy.V Praze dne 17.5. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS