Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 7

1. Na 75. schůzi Poslanecké sněmovny byl, v rámci druhého čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/, poslancem M. Doktorem předložen pozměňovací návrh, který obsahuje změnu zákona o územních finančních orgánech. Jedná se o identický návrh změny zákona, kterou obsahoval návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a některé další zákony, který prošel vnějším připomínkovým řízením a nebyl ministrem financí předložen vládě. (Blíže viz bod 3 Informací předsedkyně NOS č. 5/2010).

Třetí čtení proběhne na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny, která bude probíhat od 15. 4. 2010. Předsedkyně OS průběžně jedná ve věci přijetí pozměňovacího návrhu a o s tím související další problematice s náměstkem ministra P.Chrenkem. Pokud bude svolán podvýbor pro daně a cla, zúčastní se předsedkyně OS, po dohodě s náměstkem P.Chrenkem, i tohoto jednání. Ve stejné věci je dohodnuto také jednání s předsedou rozpočtového výboru B.Sobotkou a s některými dalšími poslanci. Další informace zveřejníme v některém z čísel NOS a na webové stránce OS.

2. OPRAVA: V minulém čísle NOS (6/2010) v bodě1 Informací předsedkyně jsme nedopatřením zveřejnili, citujeme:”U příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č.361/2003 Sb, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů činil průměrný nominální služební příjem 32 680 Kč (0,0%)”. Správně mělo být uvedeno: ”U příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č.361/2003 Sb, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů činil průměrný nominální služební příjem 33 313 Kč (1,9%).”

Za chybu se omlouváme.
V Praze dne 27.3. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS