Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s případným snížením objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. S ohledem na ekonomickou situaci, trvá na respektování schváleného konvergenčního programu na roky 2011-2013, který předpokládá pro rok 2011 zmrazení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy. Konstatuje, že platy zaměstnanců veřejných služeb a správy jsou, vzhledem ke kvalifikační struktuře zaměstnanců relativně nízké, v případě některých skupin zaměstnanců, zejména zaměstnanců s úplným vysokoškolským vzděláním, velmi nízké. Za této situace by případné snížení platů ve svých důsledcích vedlo ke ztrátě konkurenceschopnosti veřejného sektoru na pracovním trhu, zejména u technických a některých vysoce odborných profesí. Následkem toho by evidentně došlo ke snížení kvality veřejné správy a služeb a komfortu klientů. S ohledem na výše uvedené by získaná finanční úspora byla ekonomicky kontraproduktivní. I z tohoto důvodu proto s případnou restrikcí nelze souhlasit.V Praze dne 28. 6. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací


Alena Vondrová
předsedkyně OS