K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 30 kB)

Důležité doplňující pokyny pro účastníky demonstrace

Žádáme všechny účastníky demonstrace, aby byli přítomni na seřadišti na Letné za budovou ministerstva vnitra (viz plánek seřadiště OS) nejpozději v 11.hodin. Jedinou výjimku tvoří civilní zaměstnanci Policie ČR, kteří se připojí k příslušníkům Policie ČR, kteří se řadí na ulici M. Horákové. Vlaječky, píšťalky, hesla a vlajky OS si účastníci vyzvednou na seřadišti OS. Řazení pochodu bude zahájeno v 10.30 hodin. Pořadatelská služba OS bude na místě přítomna již od 10.30 hod.

Vlaječky, píšťalky, hesla a vlajky OS obdrží účastníci přímo na seřadišti. Místo bude označeno. Hesla jsou připravena pro: celní správu, daňovou správu, katastrální úřady, úřady práce, ČSSZ, soudy a státní zastupitelství, civilní zaměstnance Policie ČR, vězeňskou službu, městskou policii a obecně pro veřejnou správu.

Žádáme všechny účastníky demonstrace i účastníky z Prahy, aby všichni přišli na seřadiště na Letné!
Ve výjimečném případě, aby se k pochodu připojili na nábřeží E. Beneše. Palachovo náměstí musí zůstat volné pro účastníky protestního pochodu!V zájmu bezproblémového řazení pochodu dbejte pokynů pořadatelů OS!
Nashledanou v Praze!V Praze dne 16. 9. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací