K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 7 kB)
Stručný zápis z jednání s ministrem vnitra R. Johnem dne 22. 7. 2010

    Dne 22. července 2010 od 14:00 hodin se uskutečnilo úvodní setkání vedení rezortu se zástupci odborových organizací. Vedle ministra vnitra Radka Johna se jej zúčastnil první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Salivar, náměstek ministra vnitra pro informatiku a státní tajemník Miroslav Zahálka, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a archivnictví František Vavera. Za odbory předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová, předseda Odborového svazu hasičů Zdeněk J. Oberreiter a předseda Nezávislého odborového svazu PČR Milan Štěpánek.

    Po seznámení s činností jednotlivých odborových svazů a situací v bezpečnostních sborech proběhla obsáhlá diskuze k aktuálnímu stavu. Za NOS PČR byl ministru vnitra předán materiál s padesáti názory a podněty, vytvořený na základě připomínek a zkušeností z jednotlivých krajů nebo organizací.

    Závěr z jednání byl formulován ze strany ministra vnitra, při vědomí potřeby stabilizovat situaci v policii, do těchto základních bodů:

  • Dosud ještě není jasně stanoveno, jak se úsporná opatření dotknou služebních příjmů policistů nebo jejich početních stavů, ale na základě materiálů, předložených vedením policie i z podnětů odborových svazů budou hledána taková řešení, která by minimalizovala zásahy do služebních příjmů.
  • Výsluhové nároky považuje ministr vnitra za nedílnou součást služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů, proto u nich nedojde k negativním zásahům.
  • V otázce kritické situace finančního krytí platů občanských zaměstnanců v roce 2010 bude v horizontu maximálně tří týdnů přijato řešení, zajišťující uvolnění potřebných finančních prostředků.
  • U Policie ČR nebude docházet k dalším reorganizacím a reorganizacím reorganizací, bude nastaven jasný a stabilní systém.
    Ministr vnitra jasně deklaroval, že si váží záslužné činnosti policistů bez ohledu na jejich zařazení u konkrétní služby, stejně tak práce hasičů a občanských zaměstnanců rezortu.

    Vzhledem k aktuální situaci se bude vedení rezortu scházet se zástupci odborových organizací v krátkých časových intervalech, ať už v celé sestavě, nebo s představiteli jednotlivých svazů k problematice konkrétního bezpečnostního sboru.

JUDr. M.Štěpánek , zpřesnění A.Vondrová