K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 10 kB)

Proč stávkovat - důvody a cíle protestní stávky dne 8.12.2010Stávkou projevujeme zásadní nesouhlas s vládním návrhem státního rozpočtu na 10 % snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy. Odbory nechtějí připustit snížení platů, které by spolu s dalšími sociálními škrty výrazně zhoršilo životní úroveň těchto zaměstnanců.

  • Chceme zabránit sociálním otřesům rodin zaměstnanců rozpočtové sféry, které může nastartovat necitlivá aplikace schválených systémových změn v odměňování.
  • Odmítáme destruktivní rozpočtové škrty, které bezprostředně ovlivňují kvalitu, rozsah a dostupnost poskytovaných veřejných služeb a zapříčiňují nárůst nezaměstnanosti s dalšími dopady na ekonomiku státu.
  • Požadujeme, aby systémové změny schválené v novele platové části zákoníku práce byly zakomponovány do prováděcího platového předpisu způsobem, který nepřipustí nekontrolovatelnou diskriminaci v odměňování zaměstnanců rozpočtové sféry.
  • Stávkou vyjadřujeme zásadní nesouhlas se snahou o zavedení institutu smluvních platů a libovolnému rozšiřování kategorií zaměstnanců, u nichž může být stanoven plat v rozpětí přiznané platové třídy.
  • Odmítáme nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů snížené o 10 %.
  • Formou stávky veřejně projevujeme nesouhlas s arogantním a neodpovědným přístupem vlády a vládní koalicí ovládaného Parlamentu ČR k platové politice zaměstnanců veřejných služeb a správy.