Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Stanovisko předsedkyně OS SOO k ministrem financí navrhované restrikci finančních prostředků na rok 2010

V rozporu s PS PČR schváleným státním rozpočtem na rok 2010 znamená trvalé vázaní 1% finančních prostředků na platy včetně případného dalšího snížení finančních prostředků na platy, jak navrhuje ministr financí (23.7.2010), pokles nominálních i reálných platů zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu, již v roce 2010.)

V souvislosti s navrhovaným 10% snížením objemu prostředků na platy v roce 2011 by tato situace znamenala, že v případě zaměstnanců veřejných služeb a správy by v roce 2011 došlo k dalšímu významnému poklesu nominálních a především reálných platů. V letech 2012 až 2014 by při stagnaci nominálních platů dále klesaly reálné platy. V období 2010-2014 (včetně) by tak vývoj nominálních i reálných platů zaměstnanců veřejných služeb a správy probíhal opačným směrem než vývoj nominálních a zejména reálných mezd zaměstnanců v podnikatelském sektoru. A to při opačné kvalifikační struktuře zaměstnanců veřejných služeb a správy! V důsledku toho by se extrémně prohloubily rozdíly v úrovni průměrných nominálních a reálných platů zaměstnanců veřejných služeb a správy a průměrných nominálních a reálných mezd zaměstnanců podnikatelského sektoru. Což je nepřijatelné. Platy zaměstnanců veřejných služeb a správy by díky své velmi nízké úrovni ztratily především svou motivační funkci. Byly by zjevně jedním z hlavních, ne-li přímo rozhodujícím důvodem k odchodu zejména vysoce kvalifikovaných zaměstnanců či jiných odborně a jinak specifických skupin zaměstnanců z veřejného respektive státního sektoru.

Veřejný respektive státní sektor by se stal, díky restrikcím a jejich negativním dopadům na oblast platů a zaměstnanosti, zcela konkurence neschopným na pracovním trhu. Úroveň, rozsah a kvalita státem zajišťovaných veřejných služeb a správy by se , v důsledku restrikcí finančních prostředků na provoz a platy, významně snížila. Významně by se snížil bezpečnostní standard země. Ke kolapsu by s největší pravděpodobnosti došlo v oblasti vězeňství. V podstatě by došlo k ochromení některých základních funkcí státu. Mám na mysli například oblast bezpečnosti včetně ochrany zdraví a majetku občanů včetně ochrany majetku státu a podnikatelských subjektů. Tuto situaci nelze připustit.

V Praze dne 25. 7. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací


Alena Vondrová
předsedkyně OS