K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 5 kB)

OS státních orgánů a organizací vyhlásil s účinností od 13. 10 2010 časově neomezenou stávkovou pohotovost.

Z průběžných informací o výsledcích jednání jak na pracovní (expertní) úrovni, tak i na jednání s předsedou vlády je zřejmé, že ze strany vládní nedošlo k žádnému posunu v jednání ve věci změny v zákoníku práce v části 6 Hlava III Platy (změna odst.5 a písmena f) odst.6 § 123), kterou se navrhuje změna systému odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy včetně zavedení smluvních platů.

V případě pracovních jednání byla tato ukončena se závěrem, že další jednání na této úrovni jsou bezpředmětná, neboť k dohodě nelze dojít (viz zápis z jednání ze dne 7.10.2010).

Rovněž jednání s předsedou vlády dne 12. 10. 2010 nevedlo k žádnému posunu. Samotný fakt, že předseda vlády do dvou týdnů svolá jednání ekonomických ministrů k návrhu na změnu zákoníku práce nedává záruku, že by došlo ke změně stanoviska vlády. Navíc vláda již Parlamentu ČR předložila Návrh změny zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s úspornými opatřeními vlády v působnosti MPSV ČR včetně doporučení, aby návrh zákona byl projednán a přijat Poslaneckou sněmovnou PČR již v prvním čtení (bez možnosti projednání ve výborech PS PČR).

Za této situace rozhodly odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy o vyhlášení stávkové pohotovosti na časově neomezenou dobu s tím, že OS hasičů a NOSP ČR zvolí jinou formu protestu, protože zákon neumožňuje příslušníkům bezpečnostních sborů účast ve stávkové pohotovosti či ve stávce. O způsobu protestu jedná OS SOO s oběma odborovými svazy, neboť tento problém se týká rovněž příslušníků bezpečnostních sborů Vězeňské služby a Celní správy, kteří jsou členy OS SOO.

Po seznámení se s předsedkyní OS předloženými informacemi předsednictvo Výboru odborového svazu dne 13. 10. 2010 schválilo vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti s účinností od 13. 10. 2010.

OS státních orgánů a organizací se tak připojil k ostatním odborovým svazům zastupujícím zaměstnance veřejných služeb a správy, kteří ve stejný den případně již dříve (OS zdravotnictví a sociální péče) rovněž vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost.V Praze dne 13. 10. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací