Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Povodně srpen 2010- finanční výpomoc z Podpůrného a sociálního fondu OS členům OS.

Odborový svaz státních orgánů a organizací upozorňuje své členy, jímž byla v důsledku povodní způsobena závažná škoda na majetku, že mohou požádat odborový svaz o finanční výpomoc z Podpůrného a sociálního fondu OS. Jedná se o nenárokovou finanční výpomoc, která může být členu poskytnuta, a to za předpokladu splnění podmínek, které platily pro členy postižené povodněmi v letech 1997, 1998, 2002, 2006,2009 a v červnu 2010. Základní informace zveřejněné na této webové stránce v červnu jsou platné i pro tuto živelnou událost.

Informace pro zájemce z Libereckého kraje a z postižených oblastí Ústeckého kraje podá pani Eva Vovesová, IPC OS v Ústí nad Labem, mobil 731 609 455, pevná linka 475 209 118. Pro oblast Chrudimi podá informace pani Věra Benešová, IPC OS Hradec Králové, mobil 604 321 518, pevná linka 495 523 267. Informace podá také ing. M. Fabiánová OS Praha pevná linka 224 142 256.OS žádá předsedy všech ZO OS působící v oblastech postižených povodněmi, aby o možnosti poskytnutí finanční výpomoci informovali povodněmi postižené členy.

V Praze dne 8. 8. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS