K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 7 kB)
TISKOVÁ ZPRÁVA

Alena Vondrová se důrazně ohrazuje proti manipulaci Lidových novin

Předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací A. Vondrová považuje komentář M. Zvěřiny zveřejněný v Lidových novinách dne 4.3.2010 a článek redaktora F. Bouce publikovaný v LN ve stejný den, za naprosto neseriózní a zkreslující fakta. Takovýto přístup považuje za hrubé porušení novinářské etiky.

K tomuto problému uvádí:

“Dne 3.3.2010 jsem odpovídala v telefonickém rozhovoru redaktorovi F. Boucovi, na jeho dotazy, které se týkaly zaměstnanosti a platů ve státním sektoru v návaznosti na v článku citovaný názor ministra financí. Mé informace však byly redakcí LN naprosto chybně interpretovány.
K zaměstnanosti ve státním sektoru jsem uvedla, že plošné snižování počtu zaměstnanců již není možné, že odbory souhlasí se snižováním respektive s optimalizací počtu zaměstnanců tam, kde ještě určitý prostor existuje, ten však již po provedených restrikcích v posledních několika letech není velký. Bez předchozí revize agend a následné změny zákonů není významnější snížení počtu zaměstnanců možné. Redaktor byl upozorněn, že stát zajišťuje řadu základních veřejných služeb, které lze vykonávat v patřičném rozsahu a kvalitě jen za předpokladu, že příslušná organizace disponuje odpovídajícím počtem zaměstnanců. Konstatovala jsem, že v mnoha případech jsou již dnes počty zaměstnanců na hraně únosnosti. Pro ilustraci situace jsem uvedla řadu příkladů. Pokud jde o platy uvedla jsem, že odbory nesouhlasí s jejich snížením v případě, že by byly trvale vázány prostředky na platy ve výši 1% v roce 2010. O této věci budeme také jednat s předsedou vlády. Bylo zdůrazněno, že se jedná o standardní typ jednání. O žádném napětí nepadla zmínka, na dotaz týkající se možné stávky, jsem razantně tuto možnost odmítla. Nikdo tedy nikomu ničím nehrozí na rozdíl od tvrzení LN.”

Komentář M. Zvěřiny pokládám za spekulativní, který vyvozuje nepravdivé závěry.

Naprosto odmítám všechny pokusy dávat do souvislostí problematiku státních zaměstnanců s dnes aktuálním problémem zaměstnaneckých benefitů. Na rozdíl od M. Zvěřiny jsem označila postup premiéra ve věci benefitů za postup státníka, který si je vědom své odpovědnosti za udržení stability v zemi. V tomto smyslu má podporu Odborového svazu státních orgánů a organizací.V Praze dne 4.3. 2010

Alena Vondrová                    
předsedkyně OS státních orgánů a organizací