K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 40 kB)

Volby 15. a 16. 10. 2010

Vyzýváme všechny své členy i ostatní zaměstnance, aby se zúčastnili komunálních voleb a na základě zveřejněných i dalších informací odpovědně rozhodli, kterým kandidátům případně, které politické straně dají svůj hlas!

Vyzýváme všechny členy i ostatní zaměstnance, aby se zúčastnili také senátních voleb, pokud jejich volební obvod patří mezi dvacet sedm volebních obvodů, kde současně s komunálními volbami budou probíhat také senátní volby. Volby do Senátu PČR jsou pro nás všechny velmi důležité. Rozhodujme proto velmi odpovědně, kterému z kandidátů dáme svůj hlas!

Účast ve volbách komunálních i senátních je občanskou povinností nás všech!

Uvědomme si, že každý z nás, občanů, je odpovědný za vývoj v naší obci, městě, kraji a zemi. Proto splňme svou povinnost a zúčastněme se komunálních i senátních voleb!V Praze dne 13. 10. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací