K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 10 kB)

Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k protestní stávce, která se konala dne 8.12.2010.Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Dne 8.12.2010 proběhla celodenní protestní stávka zaměstnanců ve státní správě, územní samosprávě a ve veřejných službách. Této protestní akce se zúčastnilo za náš Odborový svaz celkem 19 tis. zaměstnanců, podporu vyjádřilo celkem 20 tis. zaměstnanců a na protestních shromážděních v 19 městech se zúčastnilo za náš Odborový svaz celkem cca 3,5 tis. zaměstnanců.

Jednalo se o největší protest zaměstnanců v rozpočtové a příspěvkové sféře za posledních dvacet let.

Cílem protestu, jak se již dříve konstatovalo, bylo vyjádření zásadního nesouhlasu se snížením objemu mzdových prostředků o 10 %, možnost zavedení platů v jednotlivých třídách s rozpětím (bez ohledu na délku praxe) a institutu smluvních platů počínaje třídou 13.

Dalším cílem protestu a vyjádření nesouhlasu byly připravované změny v oblasti zdravotní péče (razantní zvýšení spoluúčasti pacientů na poskytování zdravotní péče, stanovení nadstandardních (hrazených úkonů), výrazná redukce v oblasti sociálního systému, chystaná opatření v rámci důchodového systému a další restriktivní opatření, která budou mít výrazné dopady na životní úroveň všech zaměstnanců v této oblasti.

Nechceme, aby chybná rozhodnutí ústavních činitelů učiněná v předcházejícím období, byla přenesena na bedra jedné skupiny obyvatel, a to především těch, kteří zabezpečují bezproblémový chod státu a jeho institucí.

Je třeba, aby vládní koalice a Parlament České republiky vzaly tuto skutečnost na vědomí a restriktivní opatření na výdajové stránce rozpočtu byla sociálně citlivá a zároveň byla rovněž zohledněna v příjmové stránce rozpočtu.

Vyslovuji jménem Výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací poděkování všem, kteří se jakoukoliv formou zapojili do tohoto protestu a vyjádřili svůj názor na tuto situaci. Věřím, že i v budoucnu budete podobně aktivně přistupovat k případným dalším protestním akcím v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů a Odborových svazů zastupujících zaměstnance v rozpočtové a příspěvkové sféře.

V Praze dne 9. 12. 2010

Ing. Jan Rovenský, místopředseda          
Odborového svazu státních orgánů a organizací