K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 7 kB)

Důležité pokyny k dopravě účastníků demonstrace
dne 21.9.2010 v Praze, nám. J. Palacha

Upozorňujeme všechny účastníky demonstrace, kteří použijí k dopravě autobusy a mikrobusy, že parkovací místa na Letné jsou již plně obsazeny. Všechny autobusy a mikrobusy musí parkovat nejlépe na záchytných parkovištích buď u koncových stanic metra nebo jinde. Na tuto okolnost je zapotřebí upozornit příslušné dopravce!

Účastníci, kteří se budou dopravovat autobusy, které budou parkovat na záchytných parkovišťích na koncových stanicích metra použijí k dopravě na seřadiště pochodu metro a dopraví se s přestupem či bez přestupu (záleží kde budou nastupovat) do stanice metra trasy A (směr Dejvická) “Malostranská”, odkud půjdou pěšky k budově Úřadu vlády na nábřeží Eduarda Beneše a odtud budou pokračovat na seřadiště OS státních orgánů a organizací na Letné. Místo bude zpřesněno během dvou dnů.

Veškeré informace o trasách metra, stanicích a přestupech naleznete na www.dpp.cz stránka metro a tramvaje nebo metro kde jsou i příslušné plánky. Zde lze nalézt i plánek záchytných parkovišť P+R.

Účastníci, kteří se budou dopravovat vlakem na Hlavní nádraží v Praze,
mohou použít k dopravě na seřadiště průvodu na Letné buď přímo metro trasy C z Hlavního nádraží do stanice metra “Muzeum”, kde přestoupí na metro trasa A (směr Dejvická) a dojedou do stanice “Malostranská.” Odtud budou pokračovat pěšky k Úřadu vlády a dále po nábřeží na seřadiště na Letné.

Účastníci mohou také použít tramvaj č.26, která jede od hlavního nádraží přes stanici Masarykovo nádraží do stanice Letenské náměstí nebo do stanice Sparta (to je přímo na Letnou, kde je seřadiště pochodu demonstrace).

Účastníci, kteří přijedou na Masarykovo nádraží mohou použít k dopravě tramvaj č.26, z které vystoupí na stanici Letenské náměstí nebo Sparta a dojdou na seřadiště na Letné pěšky. Mohou použít také metro trasa B stanice “nám. Republiky” vstup do metra přímo u nádraží dojedou do stanice “Můstek” a přestoupí na metro trasa A (směr Dejvická) a dojedou do stanice metra “Malostranská”, kde vystoupí a budou pokračovat na nábřeží Eduarda Beneše k Úřadu vlády a dále na seřadiště na Letnou.

Účastníci, kteří zvolí dopravu auty či jinak naleznou informace o dopravních spojeních pražské hromadné veřejné dopravy (metro, tramvaje autobusy, pražská integrovaná doprava (PID) na www.dpp.cz

Další informace budou zveřejněny během dvou dnů. Budou se týkat přesného místa seřadiště OS státních orgánů a organizací na Letné a dalších s tím souvisejících informací.V Praze dne 10. 9. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací

Plánek Pražské integrované dopravy

Demonstrace 21.9.2010 v Praze - trasa průvodu