Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně V

Dne 1. 9. 2010 obdržel odborový svaz nový návrh zákona, kterým se mění zákon č. 264/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Oproti návrhu, který byl rozeslán do připomínkového řízení byla předložena varianta I upravená tak, že pro všechny zaměstnance ve veřejných službách a správě bude uplatněna jediná stupnice platových tarifů. Návrh byl ministrem práce a sociálních věcí 31.8.2010 ve večerních hodinách předán vládě ČR. Vláda by návrh měla projednávat 8.9.2010.

Dne 2.9.2010 se uskutečnila porada expertů jednotlivých odborových svazů s náměstkem ministra práce P. Šimerkou za účasti předsedů některých odborových svazů mimo jiné také předsedkyně OS. Dle úvodního sdělení náměstka ministra práce šlo o přípravné jednání před jednáním zástupců odborových svazů s předsedou vlády dne 6. 9. 2010. Z jednání bude pořízen zápis, který bude účastníky autorizován a poté zveřejněn na této webové stránce. Zápis obsahující stanoviska jednotlivých odborových svazů bude ministerstvem práce a sociálních věcí předán předsedovi vlády.

Předložený návrh pokládají všichni účastníci za odborovou stranu za neakceptovatelný a trvají na zachování stávajícího systému odměňování.

Zástupci odborových svazů pokládají situaci za velmi vážnou. Vyzývají všechny zaměstnance veřejných služeb a správy, aby se v maximálním možném počtu zúčastnili demonstrace dne 21.9.2010. Pokud by navrhovaná změna systému odměňování byla schválena, bude se jednat o změnu na více let. Této skutečnosti by si především měli být vědomi všichni zaměstnanci veřejných služeb a správy.

V Praze dne 2. 9. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS