K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 15 kB)

Všem základním a místním organizacím a všem zaměstnancům veřejných služeb a správy

Jednodenní protestní stávka vyhlášená na středu 8.12.2010V pondělí dne 8.11.2010 se sešel krizový štáb deseti odborových svazů zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy. Předsedové a zástupci těchto svazů po velmi věcné a konstruktivní diskuzi zodpovědně rozhodli o vyhlášení celodenní stávky, která se uskuteční ve středu dne 8.12.2010.

Důvodem vyhlášení jednodenní stávky je zásadní nesouhlas se snížením objemu finančních prostředků na rok 2011 určených na platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 10 % a zásadní nesouhlas se změnou systému odměňování, který vláda prostřednictvím poslanců vládní koalice již odsouhlasila v režimu legislativní nouze - díky zavedení smluvních platů a tzv. pásmového odměňování pro všechny zaměstnance, což jsou platy s rozpětím, dojde u významné části zaměstnanců veřejných služeb a správy k poklesu ne jenom o 10 %, ale může to znamenat pokles i několik tisíc Kč měsíčně.

OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny ZO a MO, všechny své členy a ostatní zaměstnance, aby podpořili svojí aktivní účastí protestní jednodenní stávku vyhlášenou na den 8. prosince 2010.

Využijme této možnosti a vyjádřeme svůj názor! Dejme po mohutné demonstraci konané dne 21. září 2010 opět veřejně a daleko masivněji najevo svůj nesouhlas s arogantním a neodpovědným přístupem vlády k platové politice zaměstnanců veřejných služeb a správy!

V Praze dne 8. 11. 2010

Pavel Bednář, místopředseda          
Odborový svaz státních orgánů a organizací