Ročník 01 - 12 / 2009

 

V této části jsou zaarchivovány materiály, které byly zveřejněny na webu v roce 2009.

Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a některé další zákony o územních finančních orgánech. Včetně výsledku vyrovnání zásadních připomínek.


Informace předsedkyně pro NOS č.22 ze dne 14.12.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace týkající se platů zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2010 - čtěte! (bod1); informace k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (bod2); upozornění na zveřejnění Stanoviska OS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a některé další zákony a související informace (bod3)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.22 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Odborový svaz státních orgánů a organizací děkuje všem účastníkům demonstrace 9.12.2009 v Praze za aktivní podporu této protestní akce. Děkujeme také všem, kteří se z pracovních či služebních důvodů nemohli demonstrace zúčastnit a svoji podporu vyjádřili podpisem podpisového archu.

V Praze dne 10.12.2009                  OS státních orgánů a organizacíVšem zaměstnancům veřejných služeb a správy ! ČTETE!


Dopis NOS Policie ČR, OS hasičů a OS státních orgánů a organizací poslancům PČR - předáno 8.12.2009 ....ČTETE!


Informace předsedkyně - platy!!! ČTĚTE !!!


Podpora demonstrace 9.12.2009 - Podniková rada OS KOVO ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav


Všem členům ZO OS a ostatním zaměstnancům! Informace k demonstraci 9.12.2009!....ČTETE!


Podpora protestní akce - formulář. Určeno těm zaměstnancům, kteří by se chtěli zúčastnit demonstrace, ale z pracovních či služebních důvodů nemohou.


Informace předsedkyně pro NOS č.21 ze dne 25.11.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2010 v PS PČR (bod1); informace k demonstraci dne 9.12.2009 (bod2)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.21 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Výzva OS st. orgánů a organizací (aktualizace 25.11.2009) ČTETE!


Stanovisko OS státních orgánů a organizací k Výzvě NOS Policie ČR ....ČTETE!


Výzva Nezávislého odborového svazu Policie ČR


Informace předsedkyně pro NOS č.20 ze dne 7.11.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o přerušení jednání vlády o způsobu řešení dopadů snížení objemu platových prostředků o 4 % pro zaměstnance ve veřejné správě a službách, vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2010 (bod1); informace o jednáních vztahující se k projednávanému návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 v PS PČR, upozornění pro obce a kraje (bod2); doplňující informace pro ZO OS k metodické pomůcce - vzorové návrhy kolektivních smluv (bod3)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č. 20 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Rezoluce Rady ČMKOS k ratifikačnímu procesu Lisabonské smlouvy v České republice ze dne 19.10.2009 - ČMKOS: Nechceme být v EU občané druhé kategorie
... celý text naleznete
... ZDE


Tisková zpráva ČMKOS ze dne 27.10.2009: "Nechceme být v EU občané druhé kategorie"
... celý text naleznete
... ZDE


Listina základních práv Evropské unie
... celý text naleznete
... ZDE


Informace předsedkyně pro NOS č.18-19 ze dn20.10.2009 (ke staž.)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o jednáních Porady ekonomických ministrů k problematice způsobů řešení dopadů snížení objemu prostředků na platy o 4% pro zaměstnance ve veřejné správě a službách v roce 2010 (bod1); informace o jednání předsedkyně OS s poslanci PS PČR (bod2); informace o jednání zástupců bezpečnostních sborů a odborových svazů (bod3); upozornění na zveřejnění Rezoluce Rady ČMKOS a plného znění Listiny základních práv EU (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.18-19 nebude zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

Informace předsedkyně pro NOS č.16-17 ze dne 5.10.2009 (ke staž.)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: návrh státního rozpočtu na rok 2010-platy a související jednání (bod1); informace o jednání dne 13.10.2009 o dopadu snížení objemu prostředků na platy příslušníků bezpečnostních sborů (bod2); vývoj mezd v 1.pololetí 2009 (bod3)...(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.16-17 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Stanovisko ČMKOS k dalšímu projednávání vládního balíčku a státního rozpočtu - tisková zpráva ze dne 23.9.2009
... celý text naleznete
... ZDE


Stanovisko OS ROPO Odbory nesouhlasí se snížením platů zaměstnanců veřejných služeb
... celý text naleznete
... ZDE


Informace předsedkyně ze dne 17.9.2009
V rámci úsporného balíčku navrhuje ministr financí snížení platů veřejných zaměstnanců (zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu tj. i zaměstnanců regionálního školství) pro rok 2010 o 4%.....(celý text najdete zde).

Informace předsedkyně pro NOS č.15 ze dne 12.9.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o jednání RHSD (tripartita) dne 17.9.2009 včetně upozornění na zveřejnění ekonomické analýzy ČMKOS (bod1); informace o obsahu části 5.3.2.Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 (bod2)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.15 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Ekonomická krize pohled odborů III
analýza dosavadního vývoje, prognóza roku 2010, návrhy opatření...
celý text naleznete ... ZDE

Informace předsedkyně pro NOS č.14 ze dne 29.8.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace související s nařízením vlády č.201/2009 Sb. (bod1); informace o jednání předsedkyně OS v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu na rok 2010 (bod2); mimořádné plenární zasedání RHSD (tripartita) 17.9.2009 (bod3); připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě - základní informace (bod4); informace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (bod5)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.14 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálněDůležité! Pracovněprávní důsledky povodní.
... celý text naleznete ... ZDE
Finanční pomoc členům OS při řešení následků povodní
z Podpůrného a sociálního fondu OS členům OS.
... celý text naleznete ... ZDE
Důležité! Povodně 2009 - finanční výpomoc
z Podpůrného a sociálního fondu OS členům OS.
... celý text naleznete ... ZDE

Informace o jednání vlády dne 22.6.2009


Informace předsedkyně pro NOS č.13 ze dne 21.6.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (bod1); upozornění na zveřejnění usnesení vlády č.715 ze dne 8.6.2009 včetně přílohy č.1 Snížení počtu funkčních míst (bod2); informace o předložení materiálu MPSV týkající se novelizace zákoníku práce v souvislosti s nálezem Ústavního soudu k projednání RHSD (tripartita) (bod3); informace o probíhajícím vyrovnání zásadních připomínek k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.13 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálněStanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
... celý text naleznete
... ZDE


Informace předsedkyně pro NOS č.12 ze dne 31.5.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: upozornění na nabytí účinnosti nařízení vlády č.130/2009 Sb. a nařízení vlády č.125/2009 Sb. (bod1); informace vztahující se k nařízení vlády č.133/2009 Sb. a k související problematice (bod2); informace vztahující se k jednání předsedů OS ROPO s ministrem práce a sociálních věcí (bod3); poděkování předsedkyně OS (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.12 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Volby do Evropského parlamentu 5.-6. 2009

Je to na Vás !           


Odborový svaz státních orgánů a organizací děkuje všem členům a ostatním zaměstnancům, kteří se zúčastnili demonstrace dne 16.5. 2009 v Praze na Hradčanském náměstí. Děkujeme také těm funkcionářům základních odborových organizací odborového svazu, kteří se aktivně podíleli na organizačním a technickém zajištění účasti na demonstraci.

Věříme, že příště nás bude ještě více!

V Praze 18.5.2009                  OS státních orgánů a organizací
                                               Alena Vondrová v.r., předsedkyněVÝZVA účastníků demonstrace ČMKOS/EOK dne 16.5.2009      PREZIDENTOVI ČR, poslancům, senátorům a všem budoucím vládám

... celý text naleznete
... ZDE


Demonstrace ČMKOS/EOK dne 16.5.2009 Praha Hradčanské nám. 13.hodin

Mapka seřadiště a trasy průvodu Strahov - zde se bude řadit a odtud půjde hlavní průvod. Průvod vychází ve 12.hodin ... další info naleznete ... ZDE

Mapka seřadiště a trasy průvodu Hradčanská - průvod se bude řadit v ulici K Prašnému mostu. Průvod vychází ve 12.hodin. POZOR - u metra Hradčanská nelze parkovat! ... další info naleznete ... ZDE

Pro všechny účastníky: Pitný režim si zajišťuje účastník! Vlajky po skončení demonstrace odevzdejte u tribuny na vyznačené místo. Další informace poskytnou pracovníci Informačních a poradenských center OS v jednotlivých regionech a předsedkyně OS mobil 604 502 655.

Plánek Hradčanského náměstí otevřete ZDE


Výzva OS - protestní demonstrace ČMKOS 16.5.2009

OS státních orgánů a organizací ze zásadních důvodů odmítá předložený návrh novely zákoníku práce. V demokratické společnosti je nepřípustné, aby tak zásadním způsobem byla snížena ochrana zaměstnanců, omezena práva zaměstnanců a práva odborů jako zástupců zaměstnanců. Vyzýváme proto všechny zaměstnance,....

... celý text naleznete ... ZDE


Informace předsedkyně pro NOS č.10-11 ze dne 9.5.2009 (ke staž.)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o nařízeních vlády schválených vládou dne 4.5.2009 (bod 1); informace o nařízeních vlády schválených vládou dne 6.5.2009 (bod2); informace o připomínkovému řízení k návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon (bod3); informace k volbám do Evropského parlamentu (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.10-11 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Stanovisko OS ROPO k návrhu nařízení vlády,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
... celý text naleznete
... ZDE

Stanovisko OS státních orgánů a organizací

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
... celý text naleznete
... ZDE

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4.5. 2009, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
... celý text naleznete ... ZDE

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4.5. 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
Zveřejňujeme schválené znění nařízení vlády, které bude předáno ke zveřejnění ve Sbírce zákonů.
... celý text naleznete ... ZDE

Informace předsedkyně OS k jednání vlády dne 4.5.2009!!!


Informace předsedkyně pro NOS č.9 ze dne 3.5.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o průběhu projednávání návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009 vládou (bod1); informace o zařazení do programu jednání vlády dne 6.5.2009 dalšího návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (bod2); informace vztahující se k demonstraci ČMKOS dne 16.5.2009 v Praze na Hradčanském náměstí (bod3)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.9 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálněPARAGRAFY DO KRIZE - Pracovněprávní a sociální minimum pro zaměstnance. ČTĚTE !!!SONDY - revue - zvláštní vydání. Demonstrace v Praze dne 16.5.2009. ČTĚTE !!!


DEMONSTRACE - Praha Hradčanské náměstí 16.5. 2009

  


Stanovisko Českomoravské konfederace odborových svazů

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., a některé další souvisejí zákony
... celý text naleznete
... ZDE

Informace předsedkyně pro NOS č.8 ze dne 21.4.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o projednávání návrhů nařízení vlády vládou ČR dne 20.4.2009 (bod1); informace k návrhu koncepční novely zákoníku práce (bod2)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.8 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

Informace předsedkyně pro NOS č.7 ze dne 5.4.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o připomínkovém řízení k návrhu nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. (bod1); informace o připomínkovém řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009 (bod2); připomínkové řízení k návrhu koncepční novely zákoníku práce (bod3); informace o svolání protestní demonstrace ČMKOS/EOK 16.5.2009 Praha (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.7 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Informace předsedkyně - důležité!!! Návrhy nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., postoupeny do vnějšího připomínkového řízení.
... celý text naleznete
... ZDE

Informace předsedkyně pro NOS č.6 ze dne 16.3.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o vládou schválené novele nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a informace týkající se valorizace stupnic platových tarifů (bod1); upozorňujeme, že text je doplněn o informaci ze dne 27.3.2009....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.6 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Informace předsedkyně OS k novele NV č. 564/2006 Sb
Dne 16.3.2009 vláda schválila novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
... celý text naleznete
... ZDE
Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací
k problematice vyplácení náhrady mzdy nebo platu v době prvních čtrnácti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.
... celý text naleznete
... ZDE

Informace předsedkyně pro NOS č.5 ze dne 3.3.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k problematice platů v roce 2009 (bod1); nformace ke Stanovisku OS k problematice náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (bod2); stanovisko odboru 43 MPSV vyžádané odborovým svazem (bod3); upozornění pro ZO OS v působnosti IPC OS Hradec Králové - změna termínu vzdělávacího semináře k zákoníku práce (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.5 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
... celý text naleznete
... ZDE

Informace předsedkyně pro NOS č.4 ze dne 14.2.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k platům v roce 2009 (bod1) - původní text je doplněn o informaci ze dne 20.2.2009....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.4 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

Informace předsedkyně pro NOS č.2-3 ze dne 26.1.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k platům v roce 2009 (bod1); informace o přípravě novely nařízení vlády č.564/2006 Sb. (bod2); doplňkové šetření k dotazníkovému šetření stresu (bod3)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.2-3 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Projekt stres na pracovišti - výzva
informace k online doplňkovému šetření otevřete ZDE

Online formulář k přímému vyplnění požadovaných informací (viz. text) naleznete na webové adrese: http://www.vubp.cz/dotazniky/dobra-praxe.htm

Informace předsedkyně pro NOS č.1 ze dne 10.1.2009 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k platům 2009 (bod1); informace k nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (bod2); vzdělávací semináře k zákoníku práce v roce 2009 (bod3); informace k projektu šetření zaměřeném na problematiku stresu (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.1 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Přehled vzdělávacích seminářů k zákoníku práce pro
funkcionáře ZO OS v roce 2009, tabulku s přehledem seminářů otevřete ZDE

 
 

Poslední aktualizace: 22. 11. 2023

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz