Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Povodně 2009 - finanční výpomoc z Podpůrného a sociálního fondu OS členům OS.

Odborový svaz státních orgánů a organizací upozorňuje své členy, jímž byla v důsledku povodní způsobena závažná škoda na majetku, že mohou požádat odborový svaz o finanční výpomoc z Podpůrného a sociálního fondu OS. Jedná se o nenárokovou finanční výpomoc, která může být členu poskytnuta, a to za předpokladu splnění podmínek, které platily pro členy postižené povodněmi v letech 1997, 1998, 2002, 2006. Základní informace zveřejníme na této webové stránce.

Informace zájemcům podá také pracovník IPS OS v Ostravě pan L.Chovanec mobil 731 609 458, pevná linka 596 110 616 oblast Valašského Meziříčí, Nového Jičína, Rožnova pod R.. Pro oblasti spadající pod olomoucký kraj (Hranice na Moravě a další) paní J.Kuncová IPC OS Olomouc mobil 604 516 377, pevná linka 585 751 946. Informace podá také ing.M.Fabiánová OS Praha telefon 224 142 256.

OS žádá předsedy všech ZO OS působících v oblastech postižených povodněmi, aby o možnosti poskytnutí finanční výpomoci informovali povodněmi postižené členy OS.

V Praze dne 25.6. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS