Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně

Dne 4.5.2009 vláda schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009. Jakmile OS obdrží obě nařízení vlády ve znění, které bude předáno ke zveřejnění ve Sbírce zákonů bude text obou nařízení vlády zveřejněn na této webové stránce. Touto informací doplňujeme informace zveřejněné v informacích předsedkyně pro NOSč.9.


V Praze dne 4.5. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS