K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 5 kB)
Výzva OS

OS státních orgánů a organizací vyzývá tímto všechny své členy a ostatní zaměstnance veřejné správy k účasti na připravované demonstraci (veřejném vystoupení). Cílem demonstrace je vyjádřit nesouhlas s navrhovaným snížením objemu finančních prostředků na platy pro zaměstnance veřejných služeb a správy o 4% v roce 2010 a podpořit přijetí pozměňovacího návrhu, který bude podán ve druhém čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2010.

Demonstrace se zúčastní policisté, hasiči a další státní zaměstnanci. Demonstrace se uskuteční dne 9.12.2009 od 9 hodin v Praze1, v prostoru ulice Sněmovní. Organizačně technické zabezpečení je stejné jako při obdobných akcích. Bližší informace obdrží všechny ZO OS písemně.

Je ve vlastním zájmu nás všech, abychom se demonstrace zúčastnili! Využijme možnosti vyjádřit svůj názor!

Podpořme svou účastí přijetí pozměňovacího návrhu!
Účast každého z nás je důležitá!

V Praze dne 25.11.2009

Odborový svaz státních orgánů a organizací
Alena Vondrová, předsedkyně