K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 9 kB)
Výzva mimořádného Sněmu ČMKOS k volbám do Evropského parlamentu

Mimořádný Sněm ČMKOS při vědomí důležitosti voleb do Evropského parlamentu, který je jediným přímo voleným orgánem EU, vyzývá odborové svazy a jejich členy, aby se těchto voleb ve dnech 5. a 6. června 2009 aktivně zúčastnili a podpořili ty kandidáty, kteří budou především respektovat potřeby lidí, postaví se proti pokusům o sociální a další zneužití současné krize a budou bránit zaměstnanecká a odborová práva.

K účasti na těchto volbách vyzývá i širokou občanskou veřejnost.V Praze dne 3.4.2009OS státních orgánů a organizací se připojuje k výzvě mimořádného Sněmu ČMKOS a vyzývá všechny své členy i ostatní zaměstnance veřejné správy a služeb, aby se voleb do Evropského parlamentu aktivně zúčastnili. OS považuje účast všech občanů ČR v červnových volbách do Evropského parlamentu za velmi důležitou, neboť tyto volby zásadním způsobem rozhodnou o dalším směřování Evropské unie. Rozhodnou především o tom, zda vůbec, či v jakém rozsahu zůstane v dalším období zachován evropský sociální model garantující mimo jiné odpovídající ochranu a práva zaměstnanců a právo občanů na kvalitní a dostupné veřejné služby.

V Praze dne 9.5.2009

                   OS státních orgánů a organizací