K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 22 Kb)


POMOC ČLENŮM OS PŘI ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ

A. DÁVKY

1.

Zatopení sklepu v nájemním domě, rodinném domě, garáže, samostatných staveb na přilehlém pozemku u rodinného domu apod.

max do 20.000,- Kč

2.

Zatopení bytu

max do 50.000,- Kč

3.

Demoliční výměr na objekt v němž je nájemní byt, rodinný dům

150.000,-Kč
B. NÁVRATNÁ BEZÚROČNÁ PŮJČKA

Při situaci uvedené pod bodem A.2. a A.3. lze poskytnout půjčku ve výši

150.000,-Kč


V případě, že se bude jednat o členy OS jejichž příjmy jsou na hranici životního minima, držitele průkazu ZTP apod., lze po posouzení dokladů v komisi pro přiznání nenárokových podpor k těmto skutečnostem přihlédnout a půjčku, uvedenou pod bodem B., částečně nebo až do plné výše poskytnou jako dotaci.Člen OS je povinen doložit k žádosti následující:
  1. doklad o trvalém bydlišti
  2. potvrzení o členství v OS (vypuštěna podmínka o délce členství v odborech)
  3. stručný popis události, potvrzení o škodě ze strany pojišťovacího ústavu nebo Policie ČR nebo od magistrátu, městského nebo obecního úřad

Komise ustanovená pro přiznávání nenárokových dávek a půjček (dle Statutu PSF) je pověřena zajištěním tohoto úkolu.
Komise bude pravidelně informovat na jednání P – VOS o vývoji v této oblasti.

Toto mimořádné opatření je v platnosti od projednání a schválení v P – VOS dne 25.6.2009 na dobu určitou a to do 31.10.2009. V případě potřeby je možno toto opatření po projednání v P – VOS prodloužit.
V Praze dne 26.6.2009

Odborový svaz státních orgánů a organizací