Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně

1. Dne 1.4.2009 byl postoupen ministerstvem práce a sociálních věcí do zkráceného vnějšího připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

Obsahem nařízení vlády je návrh navýšení stupnic platových tarifů uvedených v příloze č.1. a v příloze č. 2 každé v průměru o 3,5%. Současně se v příloze č. 3 do “II. skupiny prací podle míry zatěžujících vlivů a pracovních podmínek” nově navrhuje zařadit: a) práce spojené s vyřizováním žádostí cizinců o trvalý pobyt nebo poskytnutí mezinárodní ochrany; b) kontroly a dohled v silniční dopravě za nepřerušeného provozu a do skupiny III se nově navrhuje zařadit údržbu a opravy pozemních komunikací za nepřerušeného provozu.

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1.6.2009.

Lhůta pro podání připomínek byla předkladatelem stanovena do 7.4.2009. Vyrovnání připomínek 8.4.2009. Návrh nařízení vlády bude vládou projednán dne 20.4.2009.

Po schválení návrhu nařízení vlády vládou zveřejníme plné znění nařízení vlády na webové stránce OS.

2. Dne 1.4.2009 byl postoupen ministerstvem vnitra do zkráceného vnějšího připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009. Obsahem návrhu nařízení vlády je navýšení stupnic základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009 uvedených v příloze č. 1. a č. 2 o 3,5%. Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1.6.2009. Časový postup je shodný s postupem ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, že lhůta pro podání připomínek byla předkladatelem stanovena do 7.4.2009. Návrh nařízení vlády bude vládou projednán rovněž dne 20.4.2009.

Po schválení návrhu nařízení vlády vládou zveřejníme plné znění nařízení vlády na webové stránce OS.
V Praze dne 1.4. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS