Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně

V rámci úsporného balíčku navrhuje ministr financí snížení platů veřejných zaměstnanců (zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu tj. i zaměstnanců regionálního školství) pro rok 2010 o 4%. Informaci oznámil sociálním partnerům ministr financí na dnešním plenárním zasedání RHSD (tripartita). S návrhem vyslovily odbory zásadní nesouhlas. Své stanovisko zveřejní až po pondělním ranním zasedání rozšířeného předsednictva RHSD, kterého se zúčastní také předsedkyně OS. Předmětem jednání bude definitivní návrh úsporného “krizového” balíčku ministra financí Janoty, který následně tentýž den projedná vláda ČR a poté předloží k projednání Poslanecké sněmovně PČR. Poslanecká sněmovna PČR bude projednávat tento vládní návrh dne 24.9.2009.
V Praze dne 17.9. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS