Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 21

1. V současnosti stále probíhají jednání týkající se podání a podpory pozměňovacího návrhu, který by se, v souladu s doprovodným usnesením PS PČR, změnil vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Již bylo dohodnuto, že pozměňovací návrh bude podán v průběhu druhého čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2010, které se uskuteční 2.12.2009. V pozměňovacím návrhu se navrhuje, aby objem finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy byl navýšen o 7mld Kč (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění). Tím by bylo negováno snížení objemu prostředků na platy o 4% a došlo by ke zmrazení platů, což požadují odbory. Zda se podaří získat potřebnou podporu poslanců je věcí, o níž se v těchto dnech intenzivně jedná. Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 se uskuteční 9.12.2019 (program jednání schůze PS PČR bude schválen 1.12.2009). Doporučujeme sledovat webovou stránku OS, kde budou zveřejněny všechny důležité informace včetně informací o podání pozměňovacího návrhu ve druhém čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2010 dne 2.12.2009.

2. Na jiném místě NOS zveřejňujeme informace vztahující se k připravované demonstraci, která se uskuteční dne 9.12.2009 od 9.hodin v Praze 1, v prostoru ulice Sněmovní, kde se nachází sídlo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Bližší informace týkající se zejména zpřesnění místa a organizačně technických opatření obdrží všechny ZO OS elektronicky. Upozorňujeme, že datum a čas konání demonstrace jsou již fixní a nebudou se měnit. Žádáme o potvrzeni účasti a to buď pracovníkům IPC OS v příslušném regionu nebo přímo elektronicky na e-mail adresu: statorg@cmkos.cz. Účast na demonstraci pokládá odborový svaz za velmi důležitou!


V Praze dne 25.11. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS