Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 6

1. Dne 16.3.2009 vláda schválila novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se ruší příloha č.1 stávajícího nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a to s účinností od 1.4.2009. Od 1.4.2009 budou platit pouze dvě stupnice platových tarifů tzn. dnes platná stupnice uvedená v příloze č. 2 (nově příloha č.1) a stupnice uvedená dnes v příloze č.3 (nově příloha č. 2). Jakmile bude novela nařízení vlády zveřejněna ve Sbírce zákonů bude zveřejněna také v NOS a na webové stránce OS.

O valorizaci zbývajících dvou stupnic platových tarifů v době uzávěrky NOS ještě nebylo rozhodnuto. Lze však důvodně předpokládat, že k valorizaci dojde. Informace o rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí a o dalším postupu budou neprodleně zveřejněny na webové stránce OS a následně v NOS. Doporučujeme proto sledovat webovou stránku.


V Praze dne 24.3. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OSDoplnění informace: Výše uvedené nařízení vlády bude zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 30.3.2009 pod číslem 74/2009 Sb.


V Praze dne 27.3. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS