Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně OS k novele NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Dne 16.3.2009 vláda schválila novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se ruší příloha č.1 stávajícího nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to s účinností od 1.4.2009. Od 1.4.2009 budou platit pouze dvě stupnice platových tarifů, tzn. dnes platná stupnice uvedená v příloze č. 2 (nově příloha č.1) a stupnice uvedená dnes v příloze č.3 (nově příloha č. 2). Jakmile bude novela nařízení vlády zveřejněna ve Sbírce zákonů, bude zveřejněna také na této webové stránce. Informace vztahující se k případné valorizaci zbývajících dvou stupnic zveřejníme později.


V Praze dne 16.3. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS