K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 10 Kb)
Výzva pro zaměstnance rozpočtové sféry

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

      dovolujeme si Vás oslovit jako zaměstnance tohoto státu. Jak jste mohli v posledních dnech zaznamenat v médiích, náš odborový svaz je připraven veřejně vystoupit proti snižování platů v roce 2010.

      Chceme Vás ujistit, že nebojujeme jen za sebe, ale i za příslušníky dalších bezpečnostních sborů a také jejich občanské zaměstnance, jejichž sociální situace není nikterak lichotivá.

      Určitě víte, že pokud se v nejbližší době nic nezmění, čeká snížení platů i ostatní státní zaměstnance, tedy také Vás. Jedinými jistotami zatím je, že bez naší snahy se nezmění nic a že případné úspory na nás určitě dopadnou na dobu delší než jeden rok. Pokud by šlo o negativní změnu tarifní složky platu, byl by to jen obtížně napravitelný krok.

      Tyto jistoty nás nenechávají v klidu, a proto jsme se po marných pokusech o jednání rozhodli dále nečekat. Nechceme ale budit dojem, že nám jde pouze o naše platy. Jsme solidární i s ostatními zaměstnanci rozpočtové sféry a proto Vám chceme nabídnout možnost přihlásit se i o Vaše sociální práva. Každý sám nedokáže nic a ještě bude považován za nenasytu, který chce žít z peněz státu. Nabízíme Vám proto možnost se zúčastnit společně s námi veřejného vystoupení, které plánujeme na počátku prosince tohoto roku. Z naší strany se jedná o nabídku ke spolupráci a vzájemné podpoře, která může ukázat jednotu státních zaměstnanců. S politováním musíme konstatovat, že ta doposud chybí, nebo se alespoň viditelně neprojevuje.

      Pokud uspořádáme veřejné vystoupení, můžete se k nám připojit a vyjádřit svůj názor a prezentovat svoje problémy. Nechceme výhody jen pro sebe, chceme pomoci i Vám.

      Máte-li zájem, kontaktujte nás, abychom mohli koordinovat svou činnost.V Praze dne 18. listopadu 2009Za předsednictvo NOS PČR:  
JUDr. Milan Štěpánek, předseda