K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 11 Kb)
Stanovisko k diskriminaci zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu při vyplácení náhrady mzdy nebo platu v době prvních čtrnácti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Vážený pane předsedo,

k Vašemu požadavku na řešení diskriminace při vyplácení náhrady platu zaměstnancům pracujícím v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou sděluji následující:

Vzniklou situaci, která vyplývá z platného znění § 192 zákoníku práce, je možné legislativně řešit pouze prosazením změny uvedeného ustanovení. V současné době se připravuje tzv. koncepční novela zákoníku práce, v rámci které bude možné návrh na vhodnější úpravu stanovení výplaty náhrady mzdy nebo platu za pracovní neschopnost předložit. Vzhledem k tomu, že se tento problém týká i dalších odborových svazů sdružených v ČMKOS, budou odbory navrhovat společné řešení. Upozorňujeme však, že prosazení odpovídající změny nebude jednoduché, v podstatě by to znamenalo nové legislativní pojetí náhrady mzdy a platu v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a nemocenských dávek podle zákona o nemocenském pojištění.

V současné době je možné diskriminaci vznikající při výplatě náhrad řešit pouze s využitím odst. 3 § 192 zákoníku práce s tím, že pro zaměstnance pracující v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby bude v kolektivní smlouvě dohodnuta náhrada platu ve zvýšené procentní sazbě.V Praze dne 3.3.2009

Alena Vondrová                    
předsedkyně OS státních orgánů a organizací