Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace o jednání vlády dne 22.6.2009

Vláda na svém jednání dne 22.6.2009 projednala a schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády nabude účinnosti 1.7.2009. Od 1.7.2009 budou zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní péči odměňováni podle samostatné stupnice platových tarifů. Tímto doplňujeme informace zveřejněné v Informacích předsedkyně pro NOS č.14 ze dne 21.6.2009.V Praze dne 22.6. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS