Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně

1. Značná část zaměstnanců veřejných služeb a správy se mylně domnívá, že se navrhuje snížení jejich průměrných platů o 4%. Ve skutečnosti se však snižuje objem prostředků na platy o 4%, nikoliv platy o 4%. To je podstatný rozdíl. Snížení je vyšší. Poněvadž nelze provést snížení způsobem, že se sníží nadtarifní složky platu (odměny a osobní ohodnocení), dojde, pokud nebude přijat pozměňovací návrh, ke snížení stupnic platových tarifů o 7%, což odpovídá snížení objemu finančních prostředků na platy o 4%. To znamená, že bude přijato nové nařízení vlády. Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době čeká na výsledek projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 a následně rozhodne.

V případě příslušníků bezpečnostních sborů zákon č. 361/2006 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů neumožňuje řešit snížení jinak než snížením stupnice základních platových tarifů. Dne 3.12.2009 předložil ministr vnitra do vnějšího připomínkového řízení variantní návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010. Z průvodního dopisu vyplývá, citujeme: “Vzhledem k tomu, že konečné rozhodnutí, zda skutečně dojde ke snížení objemu prostředků na platy ve veřejné správě a službách, bude učiněno až přijetím státního rozpočtu na rok 2010, předkládám do připomínkového řízení návrh předmětného nařízení vlády ve dvou variantách, a to se stejnými stupnicemi, jaké platí v současné době, a ve druhé variantě se stupnicemi se základními tarify sníženými o 5,5 %. Konečné rozhodnutí pak učiní vláda v návaznosti na jednání o státním rozpočtu”. Jinými slovy řečeno, bude-li přijat pozměňovací návrh, bude platit varianta, která zachovává v roce 2010 stejnou úroveň stupnic základních platových tarifů jaká platí pro rok 2009. Nebude-li přijat pozměňovací návrh, bude platit varianta se stupnicemi základních platových tarifů sníženými o 5,5%. Vnější připomínkové řízení bude ukončeno 10.12.2009.

Pokud by došlo ke snížení stupnic platových tarifů jednalo by se o stav, který by trval nejméně tři roky, neboť střednědobý výhled státního rozpočtu předpokládá pro rok 2011 a 2012 zmrazení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy včetně příslušníků bezpečnostních sborů.

2. Dne 2.12.2009 proběhlo druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Jak jsme již dříve avizovali byl poslancem B. Sobotkou předložen pozměňovací návrh, který navyšuje objem prostředků na platy včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění v příslušných rozpočtových kapitolách o celkem 6 769 872 mld. Kč. Pokud by návrh byl přijat znamenalo by to, že by u zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2010 nedošlo ke snížení objemu prostředků na platy o 4%, ale k jejich zmrazení na úrovni před jejich snížením o 4%. To znamená, že by pro rok 2010 byly platy zmraženy na úrovni roku 2009.

Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 se uskuteční 9.12.2009 od 9 hodin (jedná se o pevně zařazený bod v programu prosincového jednání Poslanecké sněmovny PČR). I z tohoto důvodu je potřeba, abychom se shromáždili před Poslaneckou sněmovnou nejpozději v 8.30 hodin. Předpokládáme, že projednávání včetně schválení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010, bude ukončeno po 11.hodině.

Opětovně vyzýváme především všechny státní zaměstnance, aby se demonstrace v co největším počtu zúčastnili !!!! Je to velmi důležité !!!!


V Praze dne 3.12. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS