Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy!

Včera 9.12.2009 byl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2010 s několika změnami. Pro státní zaměstnance, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu znamená přijetí pozměňovacího návrhu poslance B. Sobotky, že v roce 2010 budou jejich platy zmraženy a nikoliv sníženy, jak předpokládal vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Díky této změně budou pro rok 2010 platit pro zaměstnance veřejných služeb a správy odměňovaných podle zákoníku práce dosavadní stupnice platových tarifů. Pro příslušníky bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č. 361/2006 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů bude platit nařízení vlády, které zachová základní stupnice platových tarifů na úrovni roku 2009. Návrh nařízení vlády je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení.


V Praze dne 10.12. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS