K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 7 Kb)
Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

Dne 19.11.2009 projednalo předsednictvo Výboru Odborového svazu státních orgánů a organizací (VOS) Výzvu pro zaměstnance rozpočtové sféry, kterou se Nezávislý odborový svaz Policie ČR obrátil na všechny odborové svazy zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy. Předsednictvo VOS rozhodlo, že Odborový svaz státních orgánů a organizací se k Výzvě Nezávislého odborového svazu Policie ČR připojí a veřejného vystoupení se zúčastní.

Odborový svaz státních orgánů a organizací opakovaně vyjádřil zásadní nesouhlas se snížením objemu prostředků na platy pro zaměstnance veřejných služeb a správy o 4% v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Poukazoval především na to, že současná úroveň průměrných nominálních platů zaměstnanců veřejných služeb a správy je i vzhledem ke kvalifikační struktuře relativně nízká. Přitom objem agend, respektive činností, které zaměstnanci veřejných služeb a správy zajišťují, zůstává stejný nebo má tendenci se zvyšovat. A to při stálém snižování počtu funkčních míst či jejich stagnaci tam, kde snižování již není možné. Upozorňoval také na skutečnost, že v důsledku této a dalších restrikcí uvažovaných v návrhu státního rozpočtu reálně hrozí omezení výkonu některých kompetencí veřejné správy, případně snížení kvality. Obdobně v případě bezpečnostních sborů upozorňoval na reálně hrozící možnost snížení bezpečnostního standardu.

Odborový svaz státních orgánů a organizací vzal na vědomí původně navrhované zmrazení platů a restrikci počtu funkčních míst. Přitom opakovaně poukazoval na to, že již v důsledku restrikce funkčních míst dojde u některých skupin zaměstnanců nikoliv ke stagnaci, ale k významnému poklesu nominálních platů. Navrhované snížení objemu prostředků na platy o 4 % pro zaměstnance veřejných služeb a správy je proto z výše uvedených a dalších důvodů pro odborový svaz jako zástupce zaměstnanců zcela nepřijatelné.

Z uvedených důvodů a také s ohledem na probíhající projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2010 v Poslanecké sněmovně PČR pokládá Odborový svaz státních orgánů a organizací účast na společném veřejném vystoupení za samozřejmostV Praze dne 19. listopadu 2009

Odborový svaz státních orgánů a organizací