Ročník 01 - 12 / 2008

 

V této části jsou zaarchivovány materiály, které byly zveřejněny na webu v roce 2008.

Informace předsedkyně pro NOS č.22 ze dne 13.12.2008 (ke stažení)
Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: doplňující informace ke státnímu rozpočtu na rok 2009 (bod1); informace k problematice rozdělení finančních prostředků na rok 2009 na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy (bod2); informace k projektu šetření stresu (bod3); informace pro příslušníky bezpečnostních sborů (bod4)....(celý text najdete zde).
Digitální verze NOS č.22 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy!

Dnes 10.12.2008 byl Poslaneckou sněmovnou schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2009. V rámci přijatých pozměňovacích návrhů byl přijat také návrh ministra práce a sociálních věcí P.Nečase, kterým se zvyšuje objem prostředků na platy zaměstnanců (mimo pedagogických pracovníků regionálního školství a ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a dalších funkcí, u kterých je platová základna zmražena pro roky 2008 až 2010)” ve výši 2 700 000 tisíc Kč.
Úplné znění textu naleznete ZDE.


Šance pro všechny zaměstnance veřejné správy“
I Váš názor je důležitý”!

Všichni zaměstnanci se mohou prostřednictvím vyplnění dotazníku zúčastnit rozsáhlého šetření v České republice.

 • Další informace naleznete ZDE
 • Doplňující informace OS státních orgánů a organizací ZDE


 • Dotazník “ Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek” otevřete v pdf ZDE

  Online dotazník k přímému vyplnění naleznete na webové adrese: http://www.vubp.cz/dotazniky/dotaznik.htm
  Šetření bylo ukončeno ve 12 hodin dne 9.1.2009. Od tohoto data je odkaz nefunkční.


  Informace předsedkyně pro NOS č.21 ze dne 30.11.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k podanému pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2009 (bod1); informace k návrhu tzv. koncepční novely zákoníku práce (bod2); upozornění na zveřejnění referátu Prof .Dr. Franze Rulanda: Výběr pojistného na sociální zabezpečení v Česku - K problematice modelu integrované správy příjmů propagovaného světovou bankou (bod3)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.21 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

  Informace předsedkyně pro NOS č.20 ze dne 16.11.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k pozměňovacímu návrhu k vlád. návrhu stát. rozpočtu na rok 2009 (bod1); upozornění pro zaměstnance daňové a celní správy a ČSSZ (bod2); informace ke Stanovisku OS k návrhu věc.záměru zákona o úřednících veřejné správy (bod3); upozornění pro příslušníky bezpečnostních sborů (bod4), informace k návrhům vzorových kolektivních smluv na rok 2009 (bod5); upozornění pro ZO OS (bod6)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.20 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Prof.Dr. Franz Ruland, Mnichov: Výběr pojistného na sociální zabezpečení v Česku - K problematice modelu integrované správy příjmů propagovaného světovou bankou

  Zveřejňujeme, s laskavým svolením autora, úplné znění referátu, který autor přednesl na semináři dne 3.10.2008 v Praze. V této souvislosti odkazujeme na Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (Projekt “JIM”) včetně prováděcí zprávy, který je zveřejněn na jiném místě webové stránky OS. Alena Vondrová, předsedkyně OS ... celý text naleznete
  ... ZDE


  Informace předsedkyně pro NOS č.18-19 ze dne 4.11.2008 (ke staž.)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace ke zveřejněné metodické pomůcce-vzorový návrh kolektivních smluv (bod1); informace o podání pozměňovacího návrhu do PS PČR (bod2); návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy (bod3); informace o Programu Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů („ Projekt JIM“) (bod4)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.18-19 nebude zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

  k návrhu věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (zákon o veřejné službě).
  Teze pro veřejnou diskusi ... celý text naleznete
  ... ZDE

  Informace předsedkyně pro NOS č.17 ze dne 11.10.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace vztahující se k problematice platů pro rok 2009 (bod1); informace pro příslušníky bezpečnostních sborů (bod2); informace o přípravě návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (bod3); informace o zveřejnění Stanoviska ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o daních z příjmu (bod4); upozornění pro ZO OS (bod5)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.17 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně

  Informace předsedkyně pro NOSč.15-16 ze dne 13.9.2008 (ke staž.)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: vývoj mezd a platů ve 2.čtvrtletí 2008 (bod1); vývoj mezd a platů v 1.pololetí 2008 včetně údajů o vývoji průměrných nominálních měsíčních platů zaměstnanců veřejných služeb a správy a o úrovni zaměstnanosti (bod2); jednání o růstu platů v roce 2009 (bod3); základní informace z části platy návrhu státního rozpočtu na rok 2009 (bod4); informace k materiálu Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce (bod5)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.15-16 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce (určeno základním odborovým organizacím odborových svazů sdružených v ČMKOS)
  Doplňující obecné informace k materiálu naleznete v Informacích předsedkyně OS zveřejněných v NOS č.15-16.


  Informace předsedkyně pro NOS č.14 ze dne 30.7.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace vztahující se k problematice platů v roce 2009 (bod1); stav projednávání návrhu zákona o Policii ČR a souvisejícího zákona o změně zákonů (bod2); informace ke Stanovisku OS k části IV. Institucionální reforma materiálu MF Reforma daňového systému 2010 (bod3)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.14 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Stanovisko Českomoravské komory odborových svazů

  k materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010 - Teze pro veřejnou diskusi ... celý text naleznete ... ZDE


  Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

  k části IV. Institucionální reforma materiálu MF ČR ( č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010
  Teze pro veřejnou diskusi ... celý text naleznete
  ... ZDE


  Odborový svaz státních orgánů a organizací děkuje všem členům a zaměstnancům, kteří se zúčastnili nebo jinou formou podpořili celokonfederační výstražnou stávku dne 24.6.2008. Děkujeme také těm funkcionářům základních odborových organizací odborového svazu, kteří se aktivně podíleli na organizačním zajištění výstražné stávky.

  V Praze 25.6. 2008                  OS státních orgánů a organizací
                                                 Alena Vondrová v.r., předsedkyně


  ... pro tisk otevřete ZDE


  Prohlášení Českomoravské konfederace odborových svazů po výstražné stávce

  Děkujeme odborářům, zaměstnancům i veřejnosti za projevenou občanskou statečnost!

  ... v html a pro tisk otevřete ZDE  Nebojte se výhrůžek - odpovědi na nejzákladnější otázky, vztahující se ke stávce  Prohlášení ČMKOS k útokům na plánovanou celokonfederační výstražnou hodinovou stávku  Výzva ČMKOS - výstražná stávka 24.6.2008

  Stávkujeme proti vládě, která pohrdá občany

  Celý text otevřete ZDE
  Stanovisko OS státních orgánů a organizací

  OS státních orgánů a organizací rozhodl, že nevyhlásí samostatnou výstražnou jednohodinovou stávku za požadované zvýšení platů ve veřejné správě, a to vzhledem k tomu, že již byla Sněmem ČMKOS dne 20.5.2008 vyhlášena celokonfederační výstražná stávka na den 24.6.2008 od 13 hodin do 14 hodin. Vyhlášení samostatné jednohodinové stávky považuje OS státních orgánů a organizací za této situace za nadbytečné, neboť jedním z cílů celokonfederační výstražné stávky je přimět vládu, aby zvýšila platy ve veřejné správě a službách. OS státních orgánů a organizací se prostřednictvím svých ZO připojí k celokonfederační jednohodinové výstražné stávce vyhlášené na den 24.června od 13 hodin do 14 hodin.

  OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny ZO OS, členy a ostatní zaměstnance, aby podpořili aktivní účastí výstražnou stávku vyhlášenou ČMKOS na den 24.června od 13 hodin do 14 hodin.

  Využijme této možnosti a vyjádřeme svůj názor! Dejme veřejně najevo nesouhlas s arogantním a neodpovědným přístupem vlády k platové politice zaměstnanců veřejných služeb a správy a s připravovanými nevratnými reformními kroky této vlády!


  V Praze 5.6. 2008                  OS státních orgánů a organizací

  ... v html a pro tisk otevřete ZDE  Výtah z metodiky k vyhlášené celokonfederační výstražné hodinové stávce proti vládním reformám dne 24. 6. 2008

  od 13 do 14 hodin určené odborovým svazům sdruženým v ČMKOS a jejich odborovým organizacím. Výtah je určen členům OS a ostatním zaměstnancům k informaci.

  ... v html a pro tisk otevřete ZDE


  Informace předsedkyně pro NOSč.13 ze dne 9.6.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: jednání předsednictva Výboru OS k výsledkům jednání o platech pro rok 2009 a k vývoji mezd v 1.čtvrtletí 2008 (bod1); rozhodnutí předsednictva Výboru OS ve věci vyhlášení výstražné jednohodinové stávky (bod2); upozornění na zveřejnění Výtahu z metodiky k vyhlášené celokonfederační stávce (bod3); poskytování právních informací souvisejících s výstražnou stávkou - centrální stávkové linky -kontakty (bod4)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.13 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Všem základním organizacím

  OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny své členy a ostatní zaměstnance veřejné správy a služeb, aby podpořili svoji účastí protestní akci před Úřadem vlády dne 9.6. 2008 od 15 hodin proti nedostatečnému financování školství.

  Dostatečné finanční zabezpečení školství musí být jednou z priorit každé vlády! Bez vzdělaných občanů není možný další rozvoj společnosti. Toho si byli dobře vědomi naši předci a proto již od druhé poloviny 19. století aktivně podporovali mimo jiné vznik a rozvoj středního odborného i všeobecného školství.


  Využijme proto jako občané této možnosti a vyjádřeme svůj názor!


  V Praze 26.5. 2008                  OS státních orgánů a organizací
                                                 Alena Vondrová v.r., předsedkyně


  ... v html a pro tisk otevřete ZDE


  Všem základním organizacím

  OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny své členy a ostatní zaměstnance veřejné správy a služeb, aby podpořili svoji účastí protestní akci před Úřadem vlády dne 2.6. 2008 od 15 hodin proti negativním dopadům reformy veřejných financí. Součástí reformy veřejných financí bylo i omezení růstu objemu finančních prostředků na platy v letech 2008 -2010 na 1,5 % ročně.

  S výjimkou učitelů regionálního školství všem ostatním zaměstnancům veřejné správy a služeb reálně hrozí, že v roce 2009 bude situace obdobná, ne-li ještě horší, než v roce 2008. Nejen, že pokles reálných platů bude pokračovat také v roce 2009, ale u některých skupin zaměstnanců veřejné správy a služeb dokonce hrozí, že dojde k poklesu nominálních platů! Nároková složka platu (platový tarif) nebude již druhý rok valorizovaná!


  Využijme této možnosti a vyjádřeme svůj názor! Dejme veřejně najevo nesouhlas s arogantním a neodpovědným přístupem vlády k platové politice zaměstnanců veřejných služeb a správy!


  V Praze 26.5. 2008                  OS státních orgánů a organizací
                                                 Alena Vondrová v.r., předsedkyně


  ... v html a pro tisk otevřete ZDE


  Informace předsedkyně pro NOS č.11-12 ze dne 26.5.2008 (ke staž.)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: jednání o platech pro rok 2009 (bod1)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.11-12 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Všem základním organizacím

  OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny své členy i ostatní zaměstnance, aby svou účastí podpořili protestní akci proti důchodové reformě před Úřadem vlády dne 28.5. 2008 od 15 hodin.
  Využijme jako občané této možnosti a vyjádřeme svůj názor! Důchodová reforma se týká nás všech!


  V Praze 26.5. 2008                  OS státních orgánů a organizací
                                                 Alena Vondrová v.r., předsedkyně


  Mýty a skutečné problémy české důchodové reformy Doporučujem věnovat pozornost obsáhlému odbornému pojednání JUDr. Víta Samka k problematice důchodové reformy v širším evropském i světovém kontextu.


  Tiskové prohlášení ČMKOS
  Prohlášení sněmu ČMKOS - výstražná stávka  Informace předsedkyně pro NOS č.10 ze dne 12.5.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: aktualizovaný přehled pracovních porad pro ZO OS (bod1); informace k jednání o platech pro rok 2009 (bod2); informace ke zveřejněnému materiálu vztahujícímu se k reformě zdravotnictví (bod3)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.10 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Jak ovládnout 220 miliard v českém zdravotnictví

  Americké zdravotnictví v České republice

  Prohlášení studentů lékařských fakult


  Prohlášení sněmu ČMKOS - výstražná stávka

  Všem základním organizacím

  OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny své členy i ostatní zaměstnance, kterým není lhostejný osud českého zdravotnictví, aby svou účastí podpořili protestní akci proti zdravotnické reformě před Úřadem vlády dne 21.5.2008 od 15.hodin. Navrhované změny, které mají být účinné již od 1.1.2009, jsou nevratné! Využijme proto jako občané této možnosti a vyjádřeme svůj názor dříve, než bude pozdě!

  V Praze 12.5. 2008                  OS státních orgánů a organizací
                                                 Alena Vondrová v.r., předsedkyně
  ... výzvu k tisku otevřete ZDE


  Informační kampaň a protestní akce ČMKOS -
  - “měsíc občanské neposlušnosti”

  Přehled akcí. Přijďte!

       


  Informace předsedkyně pro NOS č. 9 ze dne 26.4.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: přehled pracovních porad zástupců ZO OS v regionech (bod1); informace - platy 2009 (bod2); platy 2008 (bod3); informace pro zaměstnance daňové a celní správy a ČSSZ - jednání zástupců OS s vedoucí mise Světové banky (bod4)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.9 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně   Prohlášení zástupců OS KOVO ze dne 15.4. 2008


  Informační kampaň Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS):

  Další regionální mítinky ČMKOS:

  • 22.4.2008, 15 hodin, Ostrava, Dům kultury města Ostravy,a.s. 28.října 124/2556
  • 29.4.2008, 16 hodin, Ústí nad Labem. Lidické náměstí
  • 6.5. 2008, 15 hodin, Hradec Králové, Adalbertinum - Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, Československé armády 300/22
  Chcete vědět, co nám vládní reformy vzaly a vezmou? Přijďte!

  Bližší informace naleznete v informacích předsedkyně pro NOS č.8. Mítinky jsou otevřené pro veřejnost.

  Informace předsedkyně pro NOS č. 8 ze dne 7.4.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace o mítincích ČMKOS a pracovních jednáních OS v regionech (bod1); informace z jednání o problematice platů v roce 2008 a 2009 (bod2); informace o jednání s ministrem vnitra (bod3); eurodemonstrace 5.4.2008 v Lublani (Slovinsko) (bod4)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.8 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Reforma je škrtforma (a to jsme pořád na začátku) -
  prezentace předsedy ČMKOS Milana Štěcha na mítinku v Brně dne 25.3.2008 ......(prezentaci v html otevřete ZDE)

  Informace předsedkyně pro NOS č.6-7 ze dne 18.3.2008(ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace pro ZO OS k informační kampani ČMKOS (bod1); upozornění na zveřejnění “Informací o ustanoveních zákoníku práce zrušených Nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 12.března 2008 (Pl. ÚS 82/06), aktuální analýza dopadů tohoto nálezu” (bod2); informace o zahájení projednávání vládního návrhu zákona o Polici ČR a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR v PS PČR (bod3)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.6-7 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  "SONDY speciál - informační kampaň ČMKOS"
  Co nám reforma vzala a vezme - rok 2008 …….. ČTĚTE!!!

  Informace o ustanoveních zákoníku práce
  zrušených Nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 12. března 2008 ( Pl.ÚS 82/06), aktuální analýza dopadů tohoto nálezu ...... (celý text najdete zde)

  Informace předsedkyně pro NOS č.5 ze dne 26.2.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k novele nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (bod1); informace k návrhu zákona o Policii ČR a o Inspekci policie (bod2); informace k poslaneckému návrhu změny zákona o daních z příjmů - zrušení daňové uznatelnosti příspěvku na stravenky (bod3); upozornění pro zaměstnance veřejných služeb a správy - platy (bod4)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.5 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Poslancům Parlamentu České republiky: Společné prohlášení sociálních partnerů.
  ... celý text naleznete ... ZDE


  ČMKOS k růstu cen. Výzva vládě ČR a zaměstnavatelům.
  ... celý text naleznete ... ZDE


  Informace předsedkyně pro NOS č.4 ze dne 7.2.2008(ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k návrhu novely nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (bod1); upozornění pro ZO OS a doporučení OS pro zaměstnavatele a vedoucí zaměstnance - platy 2008 (bod2); informace k zveřejněnému Prohlášení ČMKOS, OS zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu, Svazu pacientů ČR, Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska k reformě zdravotnictví (bod3)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.4 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Zdravotnictví se nesmí stát kšeftováním se zdravím
  Prohlášení Českomoravské konfederace odborových svazů, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů, Svazu pacientů ČR, Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska... celý text naleznete ... ZDE


  Informace předsedkyně pro NOSč.2-3 ze dne 21.1.2008(ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: upozornění pro všechny ZO OS (bod1); upozornění ZO OS na povinnosti zaměstnavatele podle § 287 zákoníku práce (bod2); informace k nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (bod3); informace pro zaměstnance daňové a celní správy (bod4)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.2-3 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně. Obsahem dvojčísla NOS je mimo jiné také nabídka letní svazové rodinné rekreace.

  Informace předsedkyně pro NOS č.1 ze dne 6.1.2008 (ke stažení)
  Zveřejňujeme informace předsedkyně OS, které obsahují: informace k platům zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2008 (bod1); informace vztahující se k přípravě legislativního rámce zdravotní reformy (bod2)....(celý text najdete zde).
  Digitální verze NOS č.1 je zveřejněna na webové stránce NOS - digitálně


  Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona
  o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování... celý text naleznete ... ZDE


   
   

  Poslední aktualizace: 22. 11. 2023

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz