K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 5 Kb)
Doplňující informace Odborového svazu státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací se podílí na distribuci dotazníku "Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek" včetně průvodní písemné informace mezi zaměstnance veřejné správy. Šetření je náhodné to znamená, že nepokrývá všechny zaměstnance, anonymní a účast v něm je dobrovolná.

Z důvodů ekonomických byl počet tištěných dotazníků omezen. Z uvedeného důvodu umožňujeme všem zaměstnancům veřejné správy stáhnout dotazník z této webové stránky. Dotazník lze rovněž online vyplnit na uvedené webové adrese Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Vyplněné dotazníky můžete zaslat na adresu Odborového svazu státních orgánů a organizací, Senovážné nám.23, 110 00 Praha 1. Odtud budou doručeny Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce. Šetření musí být ukončeno nejpozději 31.12.2008 a to z důvodu termínu stanoveného pro vyhodnocení. Vyplněné dotazníky proto zašlete co nejdříve, jak jen to bude možné. Pokud budete potřebovat další informace volejte přímo předsedkyni OS mobilní spojení 604 502 655.

Šetření je pod gescí ministerstva vnitra. Odborový svaz státních orgánů a organizací byl spoluiniciátorem zaměření projektu na stres a spolupodílel se také na formulaci některých otázek v dotazníku.Vzhledem k závažnosti šetření má proto mimořádný zájem na co největší návratnosti vyplněných dotazníků. Upozorňujeme, že šetření je jedinečné a nebude se v nejbližších letech opakovat Je potřeba tuto možnost plně využít! Obdobné šetření bude probíhat i ve vybraných členských zemích Evropské unie. Závěry šetření budou předmětem semináře, který se uskuteční v dubnu příštího roku v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU. Závěry šetření budou zveřejněny.

Děkujeme za spolupráci.V Praze dne 9.12.2008

Alena Vondrová                    
předsedkyně OS státních orgánů a organizací