Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 10

1. Zveřejňujeme aktualizovaný přehled pracovních porad zástupců ZO OS ke dni 12.5.2008:

Přehled pracovních porad pro zástupce ZO OS organizovaných OS:

  1. 6.5.2008 Hradec Králové, 10:30 hod. zased. místnost DOS, Gočárova 1620, Hradec Králové
  2. 27.5.2008 Olomouc, 10.hod. - velký sál DOS, Palackého 21, Olomouc
  3. 29.5.2008 Praha, 9:30 hod. - Praha a Středočeský kraj, - sál Přítomnost DOS W.Churchilla 2, Praha 3
  4. 10.6. 2008 Ústí nad Labem, 9. hod. - Dům kultury města Ústí nad Labem, Velká hradební ul.
  5. 12. 6.2008 Liberec, 9. hod. - zasedací místnost ÚZSVM, nám E. Beneše Liberec
  6. 17.6.2008 Ostrava, 9. hod. - zasedací místnost 108, DOS Ostrava, Českobratrská 18
  7. 24.6.2008 České Budějovice, 9. hod - Dům techniky, Plzeňská 2, České Budějovice
  8. Brno - náhradní termín dosud nestanoven, jedná se o termínu v měsíci červnu.
  9. Plzeň - náhradní termín bude stanoven později, v úvahu přichází termín v měsíci září.

Za změny původně ohlášených termínů pracovních porad v Brně a v Českých Budějovicích se omlouváme. Pracovní porada v Plzni byla zrušena až dne 14.5. 2008. Za zrušení již oznámené pracovní porady v Plzni se všem přihlášeným ZO OS omlouváme. Náhradní pracovní porada se uskuteční v měsíci září. V dřívějším termínu není možné zajistit lektory. Za pochopení děkujeme.

2. V nejbližších dnech se uskuteční jednání zástupců OS ROPO s ministry práce a sociálních věcí, financí a vnitra o platech pro rok 2009. Vyplynulo to z jednání mluvčí OS ROPO A.Vondrové s ministrem práce a sociálních věcí, které se uskutečnilo 7.5.2008.

V rámci jednání předsedkyně OS vyjádřila zásadní nesouhlas s přístupem ekonomických ministrů k řešení problematiky navýšení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2009. Zdůraznila, že pro OS je nepřijatelné, aby byla preferována jedna, byť významná skupina zaměstnanců, na úkor ostatních zaměstnanců veřejných služeb a správy. Sdělila, že OS požaduje, aby i u ostatních zaměstnanců veřejných služeb a správy došlo v roce 2009 k růstu reálných platů. Seznámila ministra práce a sociálních věcí s návrhem odborového svazu, který byl zveřejněn v NOS č.9 (Informace předsedkyně - bod Platy 2009).

Závěry jednání zástupců OS ROPO se zástupci vlády budou zveřejněny v NOS a na webové stránce OS.

3. Na jiném místě NOS zveřejňujeme informace týkající se zdravotnictví, které jsme získali z cizích (veřejných) zdrojů. Ponecháváme na čtenářích, aby si učinili vlastní názor. Upozorňujeme pouze, že materiál pod názvem “Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví” je z technických důvodů zkrácen o přehled výpisů z obchodního rejstříku, kterým se dokládá pravdivost v textu uvedených tvrzení. Čtenář má možnost si sám v textu uvedené informace ověřit v obchodním rejstříku, který je veřejně přístupný.
V Praze dne 12.5. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS