K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 6 Kb)
Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy !

Dnes 10.12.2008 byl Poslaneckou sněmovnou schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2009. V rámci přijatých pozměňovacích návrhů byl přijat také návrh ministra práce a sociálních věcí P.Nečase, kterým se zvyšuje objem prostředků na platy zaměstnanců (mimo pedagogických pracovníků regionálního školství a ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a dalších funkcí, u kterých je platová základna zmražena pro roky 2008 až 2010 )” ve výši 2 700 000 tisíc Kč.

Jedná se o navýšení původně v návrhu státního rozpočtu navrhovaného objemu prostředků na platy (1,5%) o dalších 2,5%. Plošné navýšení platů o uvedenou částku zajistí růst průměrného nominálního platu zaměstnanců (mimo pedagogických pracovníků regionálního školství) o cca 4% místo původně navrhovaných 1,5%. Tím bude alespoň pokryta předpokládaná míra inflace v roce 2009, případně zajištěn mírný růst reálných platů, pokud bude inflace nižší než 3,5 - 4%. Původně v návrhu státního rozpočtu předpokládaný růst průměrného nominálního platu zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu v roce 2009 ve výši 5% se zvýší na 6,6%.

OS doporučuje všem ZO OS působícím v organizacích zřízených územními samosprávnými celky a v organizacích majících podle příslušného zákona statut veřejné výzkumné instituce (VVI), aby se snažily dohodnout nárůst objemu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2009 alespoň o 4%. Jedná se o analogické navýšení prostředků na platy jaké obsahuje schválený státní rozpočet na rok 2009 pro zaměstnance veřejných služeb a správy, vyjma pedagogických pracovníků regionálního školství, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Odbory požadují, aby pro rok 2009 byly valorizovány stupnice platových tarifů tedy nároková složka platu (tarifní plat), ministr práce a sociálních věcí prosazuje rozdělení finančních prostředků prostřednictvím nenárokových složek platu. Ve věci jedná předsedkyně OS společně s ostatními předsedy OS ROPO. OS státních orgánů a organizací pokládá za jediné věcně správné řešení valorizaci stupnic platových tarifů (“tarifních tabulek”). Tento názor sdílí většina zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a jak z dosavadních jednání vyplývá také někteří členové vlády. Prosazení tohoto názoru však nebude jednoduché.V Praze dne 10.12.2008

Alena Vondrová                    
předsedkyně OS státních orgánů a organizací