Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 11-12

1. Dne 26.5.2008 se uskutečnilo jednání zástupců OS ROPO s ministrem práce a sociálních věcí, ministrem financí a 1. náměstkem ministra vnitra (zastupoval nepřítomného ministra vnitra). Předmětem jednání byla problematika nárůstu platů zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2009. Ministr financí informoval přítomné, že nárůst objemu prostředků na platy v roce 2009 bude činit 4,5% s tím, že učitelé regionálního školství budou mít objem prostředků na platy zvýšen o 3% (4 mld. Kč) a ostatní zaměstnanci veřejných služeb a správy o 1,5%. Dle sdělení ministra financí se takto dohodla porada ekonomických ministrů. Oba přítomní ministři sdělili, že jiný mandát vlády k jednání nemají.

Zástupci OS ROPO požadovali, aby pro rok 2009 růst objemu prostředků na platy pro rok 2009 činil minimálně 8% tak, aby byl alespoň částečně pokryt propad reálných platů zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2008. A to při velmi předběžném odhadu předpokládané inflace v roce 2009 ve výši cca 3,5 - 4%.V této souvislosti dále strana odborů požadovala, aby byly valorizovány všechny stupnice platových tarifů a zváženo zrušení stupnice č.1 (základní).

Na věcné argumenty předložené zástupci OS ROPO nebyla ze strany přítomných ministrů žádná reakce. Bylo evidentní, že ze strany ministrů není zájem vést věcnou debatu. Ze strany ministra financí bylo pouze konstatováno, že další prostředky na platy by bylo možné získat pouze snížením jiných výdajů státního rozpočtu, což nevidí jako reálné. Dále konstatoval, že bude navrhovat další redukci výdajů s tím, že resorty obdrží návrhy výdajových limitů pro rok 2009 do konce června. Podotkl, že trvá na tom, aby všechny volné finanční prostředky na platy byly použity v rámci nenárokových složek platu. Stejného názoru byl rovněž ministr práce.

Vzhledem k průběhu jednání a kategorickému postoji obou ministrů požádala strana odborů o jednání přímo s předsedou vlády. Ze strany místopředsedy vlády bylo konstatováno, že seznámí vládu a poradu ekonomických ministrů s předloženým požadavkem odborů a se žádostí odborů o jednání přímo s předsedou vlády. Ze strany odborů bylo konstatováno, že i přes výše uvedený příslib místopředsedy vlády, se na předsedu vlády obrátí s písemnou žádostí o jednání sami. Poté bylo jednání ukončeno, neboť pokračování v jednání považovala strana odborů, vzhledem k postoji obou ministrů, za bezpředmětné.

Z výše uvedených informací a z jednání samotného vyplývá, že rozhodnutí porady ekonomických ministrů, o kterém byli informováni, dle sdělení ministra financí, členové vlády, je rozhodnutím politickým. Zda se uskuteční jednání zástupců OS ROPO s předsedou vlády nelze za dané situace předvídat.


O dalším postupu OS rozhodne předsednictvo Výboru odborového svazu dne 5.6.2008, a to na základě závěrů šetření připravenosti ke stávce zaměstnanců veřejné správy, které OS zastupuje, pokud jednání o platech pro rok 2009 nebudou úspěšná a výsledků jednání zástupců OS ROPO se zástupci vlády a s předsedou vlády, pokud se jednání s předsedou vlády do uvedeného data uskuteční. O rozhodnutí předsednictva Výboru odborového svazu budou členové OS i ostatní zaměstnanci, které OS zastupuje neprodleně informováni. Po 5.6. 2008 obdrží všechny ZO OS rovněž všechny zásadní informace k celokonfederační výstražné stávce, která se uskuteční 24.6.2008 od 13 hodin do 14 hodin. Informace budou distribuovány jak prostřednictvím magazínu SONDY, tak i přímo odborovým svazem.


V Praze dne 26.5. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS