Zrušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového paušálu

20. 11. 2020

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila tzv. daňový balíček, který mimo jiné ruší superhrubou mzdu a zavádí stravenkový paušál. Musí jej ještě schválit Senát a podepsat prezident.


Zdroj iDNES.cz „PŘEHLEDNĚ: Co mění daňový balíček" naleznete ZDE.

Zdroj Ceskenoviny.cz „Sněmovna zrušila superhrubou mzdu a zavedla stravenkový paušál“ naleznete ZDE.

Zdroj ČT24: „Zaměstnancům by měla v příštím roce klesnout daň z příjmů na 15 procent, rozhodla sněmovna“ naleznete ZDE.

Úřad práce ČR má jmenovaného nového generálního ředitele

10. 11. 2020

 

BC. Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Od ledna letošního roku neměla jedna z nejvýznamnějších institucí v zemi vedoucího představitele. Všichni zaměstnanci Úřadu práce ČR včetně Odborového svazu státních orgánů a organizací velmi netrpělivě čekali, kdy bude jmenován/a generální ředitel/ka tohoto veledůležitého služebního úřadu.
V pátek 6. listopadu 2020 konečně ministryně práce a sociálních věcí jmenovala generálním ředitelem odborníka, který již nějaký čas působí na ÚP ČR, dokonce jej od února tohoto roku vedl z pověření ministryně Maláčové jako zastupující generální ředitel. Nezávidím Mgr. Viktoru Najmonovi úkoly, které jej nyní čekají: systémové změny služebního úřadu, jako např. modernizace, digitalizace a personální stabilizace vedoucí k efektivnímu správnímu úřadu a neposlední řadě bezpečnost pracovníků v „první linii“. Ale na druhou stranu mu držím pěsti, aby se mu vše podařilo naplnit a aby vedle politických, služebních a osobních ambicí myslel především na své zaměstnance, na to, v jakém prostředí a atmosféře budou plnit své úkoly včetně jejich platového ohodnocení. Motivovaný a spokojený zaměstnanec je klíčem k úspěchu. Těším se na vzájemnou spolupráci!“

Zdroj MPSV: „Úřad práce ČR povede Viktor Najmon“ naleznete ZDE.

Stanovisko OS SOO - práce z domova

2. 11. 2020

 

Vláda České republiky ve svém usnesení č. 1080 ze dne 21. října 2020 přijala řadu krizových opatření. Jedním z nich je příkaz orgánům veřejné moci a správním orgánům co nejvíce omezit činnost spojenou s pobytem na úřadě, včetně střídání oddělených skupin zaměstnanců a umožnění práce na dálku.
Dále vláda České republiky dne 26. října 2020 přijala usnesením č. 1102 další krizová opatření. Mimo jiné nařídila všem zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.
Práce na dálku tedy v tuto chvíli není pouze doporučením, ale zaměstnavatelé jsou povinni ji využívat v maximální možné míře. Porušení krizového opatření by mohlo být pokutovatelným správním deliktem. Domníváme se, že může dojít i k porušování zákoníku práce v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovněž i k porušování zákona o ochraně veřejného zdraví.
Z výše uvedeného dle našeho názoru jednoznačně vyplývá, že pokud je výkon práce v režimu práce z domova alespoň částečně možný, je zaměstnavatel povinen ho u daného zaměstnance nebo zaměstnankyně v maximální možné míře využít.
Zároveň uvádíme, že v případě, že z při fyzickém pobytu zaměstnance v kanceláři, který nebyl nevyhnutelný, dojde k jeho nákaze nemocí Covid-19, bude dána odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci ve smyslu § 265 odst. 1 nebo 2 zákoníku práce, včetně povinnosti kompenzace případného úmrtí.

MPSV - Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

19. 10. 2020

 
MPSV

Úřad práce ČR dávku poskytuje lidem, kteří se v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit základní životní potřeby nebo zaplatit náklady spojené s bydlením. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték nebo nákladů spojených s podnikáním.

Informace MPSV „Žádost o MOP spojená s COVID-19“ naleznete ZDE.

Leták MPSV: „Žádost o MOP spojená s COVID-19“ naleznete ZDE.

MPSV – Krizové ošetřovné

16. 10. 2020

 
MPSV

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020
S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.
Z tohoto důvodu MPSV žádá rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by nárok na ošetřovné propadnul.
V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Tiskovou zprávu MPSV „Krizové ošetřovné“ naleznete ZDE.

Leták MPSV „Krizové ošetřovné – návrh zákona schválený vládou dne 8. 10. 2020“ naleznete ZDE.

Platy na rok 2021 budou zřejmě zmrazeny!

15. 10. 2020

 

154. Plenární schůze RHSD

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021
Ministryně financí představila návrh státního rozpočtu na rok 2021 a zdůraznila, že daňový balíček, který momentálně projednává Poslanecká sněmovna Parkamentu ČR, není součástí tohoto návrhu (čili zrušení superhrubé mzdy není součástí návrhu státního rozpočtu),

 • zrušení superhrubé mzdy znamená zároveň snížení daně z příjmů pro většinu zaměstnanců na 15 %, což znamená hrubé navýšení mezd a platů o 7 %, tedy navýšení čistých mezd a platů o 5 %,
 • zvyšují se mimo jiné důchody, odvody za státní pojištěnce, valorizuje se příspěvek pro územně samosprávné
  celky o 5 %,
 • zvyšují se platy pedagogickým pracovníkům o 9 % a nepedagogickým pracovníkům o 4,3 %,
 • zvyšují se platové tarify o 10 % zaměstnancům v sociálních službách (zdravotníkům také, ale u nich je to realizováno prostřednictvím úhradové vyhlášky),
 • zmrazují se platy ostatním zaměstnancům ve veřejných službách a správě!
 • Předseda vlády shrnul postoje vlády k diskuzi o státním rozpočtu

 • vláda se rozhodla zrušit superhrubou mzdu definitivně,
 • sníží se daň z příjmů u většiny zaměstnanců na 15 % (zaměstnanci od 140.000 Kč budou mít daň z příjmů 23 %),
 • platy se zvyšovat nebudou!
 • Minimální mzda

 • Ministryně práce a sociálních věcí a pan premiér vyzvali k tomu, aby se sociální partneři dohodli.
 • Odbory (ČMKOS a ASO) shodně požadují navýšení na 16.000 Kč.
 • Zaměstnavatelé odmítají jakékoli navýšení, protože se ruší superhrubá mzda!
 • Bude rozhodovat vláda.
 • Předseda Vlády ČR otevřeně doporučil zaměstnavatelům, aby v rámci kolektivního vyjednávání nezvyšovaly mzdy ve firmách (zrušení superhrubé mzdy stačí) – nebrání však firmám v přidání, pokud na to mají.

  Vyjádření předsedy OS SOO: „NESKUTEČNÉ! Z jednání RHSD jsem doslova konsternovaný, a to je opravdu mírně řečeno. Vláda slovy Alena Schillerová a Andreje Babiše sdělila, že se rozhodla zrušit superhrubou mzdu a tím rozhodla bez jakékoliv diskuze s odbory zmrazit platy ve veřejných službách a správě. Jako bezprecedentní vnímám vyjádření citovaných, že není důvod v rámci kolektivního vyjednávání zvyšovat mzdy v soukromém sektoru. To si prostě nemůže žádný politik dovolit, vměšovat se do budoucího kolektivního vyjednávání. A otázka minimální mzdy: dle zaměstnavatelů není důvod zvyšovat, když se ruší superhrubá mzda a snižuje se daň z příjmu. Tyto asociální postoje jsou dle mého názoru varovným signálem pro další postoje odborů vůči této vládě.“

  Finanční podpory v době koronaviru

  15. 10. 2020

   
  168

  Bohužel bude mít čím dál více lidí hlouběji do peněženky kvůli současné krizi. Existuje ale několik finančních podpor, které vám situaci mohou ulehčit. Které to jsou?

 • Ošetřovné.
 • Podpora v nezaměstnanosti.
 • Hmotná nouze a doplatek na bydlení.
 • Pokud tyto dávky nezískáte a máte problém s úhradou základních životních potřeb, můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Podrobné informace vám sdělí úřad práce.

  Zdroj ČMKOS: „ Na co máte nárok v době koronaviru?“ naleznete ZDE.

  Tisková zpráva: Platy sice rostou, je to ale jen neúplný obrázek

  8. 10. 2020

   

  V reakci na článek serveru Aktálně.cz o růstu platů ve veřejné sféře uvádíme na správnou míru několik přinejmenším zavádějících údajů.
  Jako alarmující skutečnost se prezentuje údaj, že nejrychleji u nás rostou mzdy úředníkům. Jenže údaj o platech a jejich růstu zdaleka nezahrnuje jenom úředníky – platem je odměňována i velká část zdravotníků, pracovníci v sociálních službách, pedagogové, policisté, hasiči atd. Řada těchto profesí byla dlouhodobě správně vnímána jako podhodnocena, po navýšení jejich platů bylo voláno a toto volání bylo vyslyšeno. Je tedy otázkou, co je tak s podivem na tom, že za posledních několik let vzrostly celkové výdaje na platy.
  Co se týče samotných úředníků, tak objem prostředků na jejich platy a jejich průměrná či mediánová výška rovněž v posledních letech rostly, ovšem nikoli tempem odtrženým od růstu mezd v soukromém sektoru na straně jedné, a inflace na straně druhé. V kategorii „Veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení", která ale nezaměstnává pouze úředníky, se nachází necelých 280 tisíc lidí. To je v poměru k celkovému počtu ekonomicky aktivní populace, zejména zaměstnanců v soukromém sektoru, poměrně malá skupina osob, jejich práce je navíc od obecného pracovního trhu poměrně odlišná. Jedná se o specifikované činnosti často s vysokou mírou kompetence, rovněž vzdělanostní struktura je vyšší, zejména podílem zaměstnanců s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním.
  Při dalším podrobnějším rozboru zjistíme, že průměrné platy na řadě pozic ve státní správě nejsou nijak závratné a ani jejich růst nebyl tak dramatický, jak z článku vyznívá. Na řadě tzv. přepážkových pozic, jako jsou například státní zaměstnanci a zaměstnankyně na České správě sociálního zabezpečení nebo Úřadu práce se tabulkové platy pohybují okolo 25 000 Kč měsíčně, za náročnou práci s klienty, při požadavku maturitního vzdělání a s 15 lety praxe. Je dobré mít na paměti, že na těchto úřednících stojí výkon veškeré běžné agendy státu, a dokonce i agendy mimořádné, spojené např. s vyřizováním a vyplácením programů na podporu osob a firem zasažených koronavirovou krizí.
  Ani na těch pozicích, kde jsou platy vysoké, se nejedná o nějaký absurdní odskok od obdobných pozic v soukromé sféře. Dlouhodobě se upozorňuje, a to i ze strany politiků, že experty na klíčová místa je nezbytné dobře zaplatit. Nejvyšší státní úředníci mají mediánový hodinový výdělek ve výši 429,9 Kč, zatímco řídící pracovníci v řadě oblastí nebo vyšší management v privátním sektoru má hodinový výdělek o cca 100 Kč vyšší.
  Ačkoli údaje obsažené v článku nejsou nesprávné, jejich interpretace je přinejmenším zavádějící, místy zcela nesprávná. Budeme věřit, že poslanci rozhodující o návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok si budou schopni lépe promyslet vztah finančních a platových ukazatelů k reálným potřebám veřejného sektoru. Zájem na zajištění kvalitních a dostupných veřejných služeb je deklarovanou prioritou řady politických subjektů a bez adekvátně zaplacených zaměstnanců a zaměstnankyň se to neobejde.


  Bc. Pavel Bednář, v. r.
  předseda OS SOO


  Celá tisková zpráva ZDE.

  Článek serveru Aktálně.cz ZDE.

  Světový den důstojné práce - 7. 10. 2020

  8. 10. 2020

   

  Důstojná práce pro nás znamená, že zaměstnanec má zaslouženou odměnu, dostatek volného času, kvalitní pracovní podmínky neohrožující jeho zdraví a že se může sdružovat, zakládat odbory a hájit svá práva. A také stejný plat za stejnou práci! Údaje Eurostatu ukazují, že rozdíly v odměňování žen a mužů v EU se za posledních osm let zmenšily o 1%, což znamená, že ženy v Česku budou na stejnou mzdu čekat až do roku 2121.

  Informace ČMKOS ke Světovému dni důstojné práce naleznete ZDE.
  OS SOO vyjadřuje podporu slovenským odborářům

  15. 9. 2020

   

  Bc. Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Chci touto cestou všem slovenským odborářům vyjádřit podporu v boji za práva zaměstnanců. Bohužel jak na Slovensku, tak i u nás v této podivné době musíme čelit útokům na práva zaměstnanců, odborů a pokusům o snižování sociálních jistot. Ptám se, PROČ?!!“
  OS SOO odmítá stravenkový paušál

  10. 9. 2020

   

  Ministryně financí Alena Schillerová mluví o stravenkové revoluci. Prý stravenkový paušál umožní poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Zaměstnanci nebudou prý muset řešit, že jim stravenka propadne a že ji neberou všude.
  Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Stále nemohu pochopit, proč Ministerstvo financí potažmo Vláda ČR stále prosazuje stravenkový paušál, když s ním nesouhlasí jak zástupci sociálních partnerů, Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy ČR, tak i Sdružení pro zaměstnanecké stravování (ProZAMS), kde přes 2.000 restaurací podepsalo výzvu proti zavedení stravovacího paušálu! Co za tím vlastně je?“

  Leták „6 HROZEB stravovacího paušálu“ naleznete ZDE.

  Manuál „STRAVENKOVÝ PAUŠÁL – Co je dobré vědět o návrhu ministerstva financí“ naleznete ZDE.

  Zdroj ProZAMS: „Výzva provozovatelů stravování proti stravovacímu paušálu“ naleznete ZDE.

  OS SOO odmítá návrh MF ČR na zmrazení platů

  8. 9. 2020

   

  Ministryně financí Alena Schillerová vzkazuje odborům prostřednictvím médií, že bude navrhovat zmrazení platů ve veřejném sektoru. Bez diskuze se sociálními partnery! „Úvaha paní ministryně je pro odbory zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy nepřijatelná! Zrušení superhrubé mzdy, kvůli které to paní ministryně zvažuje, dopadne na všechny zaměstnance, i ty ze soukromé sféry. Celá řada firem ale svým zaměstnancům navýší mzdy. Proč velmi výrazný výpadek příjmů do státního rozpočtu mají odnést zaměstnanci státu a samosprávy. A co výše inflace, stabilita a kvalita veřejných služeb a správy?" reaguje předseda našeho odborového svazu Bc. Pavel Bednář.
  „Paní ministryně, váš návrh je demotivující. Pojďme jednat!!!" zve ministryni k jednacímu stolu.

  Zdroj ČT 24: „Zmrazit hrubé platy státních zaměstnanců výměnou za nižší daň z příjmu, žádá Schillerová“ naleznete ZDE.

  Jeden z mnoha názorů státních zaměstnanců

  3. 9. 2020

   

  Vážení,
  Jsem členkou odborové organizace při PSSZ a velice mě mrzí, že o práci zaměstnanců ČSSZ se vůbec nepíše, jako o jiných zaměstnancích různých úřadů a institucí v době koronavirové krize.
  Stejně tak jako ÚP i FÚ tak i zaměstnanci ČSSZ museli a musejí vynaložit dostatek sil a flexibility k plnění služebních úkolů během stálé koronavirové situace. Od měsíce dubna museli zaměstnanci ČSSZ vynaložit veškeré síly na vyplácení nemocenských dávek včetně oddělení, kde výplata nemocenských dávek do jejich náplně práce vůbec nepatří a běžná práce musela jít stranou. Množství nemocenských dávek znamenalo, naučit se nové věci pro zaměstnance jiných oddělení i v době, kdy na úřadech především v Praze bojují s neúplným obsazením služebních míst. Po dohodě se zaměstnavatelem, zaměstnanci vykonávali práci přesčas o víkendech a svátcích. Do tohoto období spadalo i čerpání dovolených. V dnešní době mají stále zaměstnanci x hodin navíc, které nemají kvůli množství služebních úkolů, možnost si vyčerpat. Veškerá činnost je vedena snahou proplácet nemocenské dávky včas, bohužel chybovost neúplné vyplnění žádostí zvyšuje časovou náročnost vyřízení. Nelze v následujících měsících očekávat úbytek práce, jelikož se nemocenské dávky opět navyšují z důvodu přibývání nemocných klientů a upřednostněnému programu Antivirus C. Následky koronavirové situace a programu Antivirus C, budou zaměstnanci ve svých služebních úkolech do budoucna zpracovávat v řádech měsíců.

  Za odvedenou práci nejsou zaměstnanci ČSSZ adekvátně ohodnocení a hrozba zmrazení mezd je pro zaměstnance velice demotivující.

  S pozdravem
  Vlasta Bedrnová

  Porušení sociálního dialogu při slovenské tripartitě

  26. 8. 2020

   
  KOZ

  V pondělí 24. 8. 2020 došlo k bezprecedentnímu kroku ministra práce Milana Krajniaka při jednání Hospodářské a sociální rady SR, kdy přerušil jednání v bodě týkajícímu se ustanovení o minimální mzdě na rok 2021 a odešel se zástupci zaměstnavatelů na individuální jednání. Zástupci KOZ SR na protest opustili jednání tripartity.
  OS SOO je připraven podpořit náš partnerský odborový svaz SLOVES a ostatní odboráře sdružené v KOZ SR!

  Dopis předsedy OS SOO předsedkyni SLOVES naleznete ZDE.

  Zdroj TA3: „Odborári odišli z tripartity. Toto bolo len za Mečiara, tvrdia“ naleznete ZDE.

  Zdroj KOZ SR: „Odborári odmietajú Krajniakov diktát“ naleznete ZDE.

  Požadujeme růst minimální mzdy na 16 tisíc korun

  25. 8. 2020

   
  ČMKOS

  Odbory požadují pro příští rok navýšení minimální mzdy na 16 tisíc korun, tedy o 1400 korun.
  Josef Středula, předseda ČMKOS: „Český poměr průměrné mzdy k minimální mzdě je nejhorší ze zemí, které mají státem stanovenou minimální mzdu. Umíme si představit částku mezi 48 a 50 procenty, ale průměrné mzdy v minulém roce, ne předminulém.“

  Zdroj ČT24: „Odbory požadují pro příští rok růst minimální mzdy na 16 tisíc korun“ naleznete ZDE.

  Zdroj České noviny.cz: „Odbory požadují růst minimální mzdy na 16.000 Kč“ naleznete ZDE.

  OS SOO odmítá zmrazení platů

  18. 8. 2020

   

  Ministryně financí Alena Schillerová: „V případě výrazného snížení daní by se pro příští rok mohly zmrazit platy státních zaměstnanců.“
  Takovou úvahu Odborový svaz státních orgánů a organizací odmítá!!!
  „Pro odbory ve veřejných službách a správě je nepřijatelné, aby platy zaměstnanců ve veřejném sektoru byly zmrazeny. Není možné, aby argumentem ministryně financí bylo zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmů na 15 %. A co predikovaná inflace, podpora spotřeby, stabilizace zaměstnanců veřejné sféry paní ministryně?!", zareagoval předseda našeho odborového svazu Pavel Bednář.

  Zdroj ČT 24: „Při výrazném snížení daní je ve hře i zmrazení platů státních zaměstnanců, říká Schillerová“ naleznete ZDE.

  Praktický průvodce státní službou

  6. 8. 2020

   

  Rádi upozorňujeme na novou publikaci, která vznikla pod autorským vedením právničky našeho odborového svazu Šárky Homfray.
  Průvodce je určen jak státním zaměstnancům, tak odborovým organizacím, personalistům a dalším zájemcům o problematiku. Na desítkách praktických příkladů se přehlednou formou dozvíte téměř vše o tom, s čím se ve státní službě můžete setkat.

  Objednat si ji můžete ZDE.

  Začalo vyjednávání o platech na rok 2021

  21. 7. 2020

   

  Ve čtvrtek 16. července 2020 se uskutečnilo první vyjednávání o platech na rok 2021 ve veřejném sektoru. Zástupci OS ve veřejných službách a správě jednali s ministryní práce a sociálních věcí.
  A jaký je požadavek odborů na růst platů v roce 2021? Odbory požadují pro pracovníky veřejného sektoru pro příští rok růst platových tarifů podle profesí o sedm, deset a 15 procent. Patnáctiprocentní navýšení od ledna prosazují pro zdravotníky, desetiprocentní pro učitele a sedmiprocentní pro hasiče, policisty, úředníky a ostatní.

  Zdroj ČT24: „Začalo vyjednávání o platech. Odbory chtějí růst tarifů až o 15 procent “ naleznete ZDE.

  Zdroj České noviny.cz: „Odbory žádají růst tarifů platů o 15, 10 a 7 procent dle profesí“ naleznete ZDE.

  Setkání předsedů OS bezpečnostních sborů

  8. 7. 2020

   

  Ve středu 8. července 2020 se sešli předsedové nejvýznamnějších odborových svazů, které zastupují zaměstnance a příslušníky bezpečnostních sborů – Bc. Pavel Bednář za OS SOO, Jiří Jílek za OS hasičů a Tomáš Machovič za NOS PČR.
  Tímto setkáním navázali novou, užší spolupráci mezi jednotlivými svazy při obhajobě zákonných práv odborářů, zaměstnanců a příslušníků v bezpečnostních sborech.
  Vláda jmenovala nového „superúředníka“

  17. 6. 2020

   

  Zdroj: Vláda ČR: Vláda jmenovala s účinností od 1. července 2020 nového náměstka ministra vnitra pro státní službu. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí předsedy vlády se jím stane JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., dosavadní náměstek na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jmenován je na šest let. „Doufejme, že ve funkci přinese zefektivnění naší státní správy, protože si myslím, že jsou tam velké rezervy,“ řekl premiér Babiš. Bc. Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Velmi dobrá zpráva pro státní zaměstnance a také pro mne osobně. Blahopřeji Doc. Hůrkovi ke jmenování na post náměstka ministra vnitra pro státní službu a opravdu se těším na vzájemnou spolupráci. Věřím, že i nový "superúředník" bude naslouchat názorům zástupců státních zaměstnanců.“

  Karty Sphere

  10. 6. 2020

   

  Univerzální věrnostní program pro členy OS SOO

  Sphere

  Každý člen OS SOO obdrží jako poděkování za členství a práci v odborovém svazu jednu Sphere kartu s logem odborového svazu a zároveň k ní i další Sphere kartu pro rodinného příslušníka. Obě tyto karty mají platnost do 30. 6. 2023.

  A co je vlastně věrnostní program Sphere:

 • Je to největší věrnostní program svého druhu v České i Slovenské republice.
 • Výhody a slevy v rozsahu cca 5 až 30 % prostřednictvím karet Sphere u obchodních partnerů.
 • S kartou Sphere máte 10 000 možností výhodných nákupů v celé České i Slovenské republice v širokém spektru oborů zboží a služeb.
 • Výhod věrnostního programu Sphere můžete využít ve více než 800 e-shopech.
 • Slevy máte možnost uplatnit u obchodníků buď přímo prostřednictvím slevové karty nebo za použití mobilní aplikace ve Vašem telefonu - chytrá mobilní aplikace Vám ukáže obchody ve Vašem okolí.
 • Veškeré podrobnosti k používání karet a seznam obchodů, kde můžete slevy uplatnit najdete ZDE.

  Leták věrnostního programu Sphere naleznete ZDE.

  Návod na registraci věrnostního programu Sphere naleznete ZDE.

  Video o věrnostním programu Sphere naleznete ZDE.

   
   

  Poslední aktualizace: 20. 11. 2020

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz