Stravenková revoluce

12. 8. 2019

 

Plán MF ČR: místo stravenek finanční paušál pro zaměstnance!

A je tu další útok na oblíbený zaměstnanecký benefit – stravenky!
Ačkoliv pod tlakem odborů s podobným návrhem pohořel před šesti lety tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek, navazuje už poněkolikáté na jeho snahu hnutí ANO a ministryně Alena Schillerová. „Nemyslím si, že tyto úvahy jdou správným směrem. Podobné úvahy tu již byly za Kalouska. Je vidět, že na ministerstvu financí sedí stále ti stejní, kteří tyto myšlenky prosazují. Domnívám se, narozdíl od Asociace hotelů a restaurací ČR, že zaměstnanci by se z velké části přestali stravovat v restauracích a peníze formou paušálu využívali na jiné účely. A vůbec jsem nepochopil, proč s touto změnou přichází stát, pro kterého se z pohledu daní a pojistného nic nezmění,“ reaguje předseda našeho odborového svazu Pavel Bednář

Zdroj iDNES.cz „Stravenková revoluce. Plán ministerstva financí: místo stravenek peníze“ naleznete ZDE.

Tisková zpráva ČMKOS: „Josef Středula, předseda ČMKOS: Stravování zaměstnanců v ohrožení“ naleznete ZDE.

Zdroj: e-Sondy „Ministryně Schillerová směřuje k destrukci systému podpory stravování, odbory jsou zásadně proti“ naleznete ZDE.

Zdroj: Seznam Zprávy „Levnější pohostinství nebo zánik kantýn? Konec stravenek budí rozporuplné reakce“ naleznete ZDE.

Zdroj: iDNES.cz „Odbory paušál místo stravenek odmítají, jiní se bojí rušení restaurací“ naleznete ZDE.

Kroky vlády neřeší problém „černých duší“

31. 7. 2019

 
Vláda

Vláda na svém zasedání dne 30. července 2019 schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která odebírá služebním úřadům část platových prostředků pro situace, kdy služební místo není obsazeno. Ministerstvo financí tvrdí, že dosavadní právní úprava nahrává kumulaci prostředků namísto rušení neobsazených míst. To odbory odmítají.
„S vázáním prostředků na platy za neobsazená služební a pracovní místa a jejich případným jiným využitím podle rozhodnutí vlády zásadně nesouhlasíme a nesouhlasili jsme s tímto návrhem už ve chvíli, kdy šel do připomínkového řízení. Místa jsou zřizována k zajištění konkrétní agendy, zpravidla stanovené zákonem. Jedná se o činnosti, které úřady musí zabezpečit. Pokud je v nějakém období dané místo neobsazené, agendu plní stávající zaměstnanci, a nečeká se až na obsazení služebního nebo pracovního místa,“ uvedl k tomu předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Tiskovou zprávu OS SOO „Kroky vlády neřeší problém „černých duší“, ani nezaručují úspory“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu MF ČR „Novela rozpočtových pravidel přináší řešení problematiky neobsazenosti míst ve státní správě“ naleznete ZDE.

Připravování společnosti na digitální prostředí

11. 7. 2019

 
MPSV

MPSV – Naplňování opatření, která připravují společnost na digitální prostředí

MPSV ve spolupráci s dalšími ministerstvy úspěšně pokračuje v naplňování opatření, která mají přispět k rozvoji digitálních kompetencí v České republice a přípravě společnosti na digitalizované prostředí.

Zdroj MPSV: „Tisková zpráva – MPSV úspěšně pokračuje v naplňování opatření, která připravují společnost na digitální prostředí“ naleznete ZDE.

Portál k umožnění přístupu k otevřeným digitálním informačním a vzdělávacím zdrojům naleznete ZDE.

Usnesení Předsednictva Výboru OSSOO ze dne 27. 6. 2019

27. 6. 2019

 

P-VOS se znepokojením vnímá přípravu rušení systemizovaných míst ve státní správě a vyzývá Vládu ČR, aby zefektivnění státní správy realizovala na základě provedených analýz a ne na základě politického rozhodnutí o plošném procentuálním rušení míst.

Tisková zpráva k věcnému záměru stavebního zákona

26. 6. 2019

 

Současný návrh situaci nezlepší. Naopak

V pondělí 24. 6. 2019 vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona. Ačkoli je nepochybné, že aktuální stavebně právní úprava není ideální a zasluhuje přepracování, OS SOO se i nadále domnívá, že předmětný materiál tuto situaci nezlepší, ba naopak.

Tiskovou zprávu OS SOO k věcnému záměru stavebního zákona naleznete ZDE.

Manifestační mítink 17. 9. 2019 – „Konec levné práce“

25. 6. 2019

 
Tripartita

Odborová centrála ČMKOS organizuje manifestační mítink na podporu kolektivního vyjednávání pro rok 2019 pod heslem „Konec levné práce v ČR“, který se uskuteční dne 17. září 2019. Zlepšování pracovních podmínek se neděje samo, ale díky vám. Sejdeme se již po páté, abychom zahájili kolektivní vyjednávání a sjednotili svůj postup pro zlepšování pracovních podmínek.

Plakát naleznete ZDE.

Informace ČMKOS včetně propagačního videa naleznete ZDE.

ČMKOS – Ostuda české zahraniční politiky

18. 6. 2019

 
ČMKOS

Vláda podcenila významné výročí

Oslav 100. výročí Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) se nezúčastní žádný člen české vlády. Právě v těchto dnech si celý svět v Ženevě připomíná toto významné historické výročí Mezinárodní organizace práce (MOP).

Tiskovou zprávu ČMKOS „Ostuda české zahraniční politiky“ naleznete ZDE.

Zvyšování platů ve veřejných službách a správě

28. 5. 2019

 
Tripartita

Tripartita na svém mimořádném zasedání projednala zvyšování platů ve veřejných službách a správě

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 27. května 2019 ve Strakově akademii sešli na mimořádném jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavním a jediným tématem jednání bylo zvyšování platů ve veřejných službách a správě ve vazbě na přípravu státního rozpočtu na rok 2020.

Informaci OS SOO z jednání naleznete ZDE.

Zdroj Vláda ČR: „Tripartita na svém mimořádném zasedání projednala zvyšování platů ve veřejných službách a správě“ naleznete ZDE.

Zdroj České noviny (ČTK): „MF navrhuje zvýšit plat učitelům o 10 % a ostatním o 2 %“ naleznete ZDE.

Zdroj ČT24: „Učitelům zvýšit plat o 10 procent, navrhuje Schillerová. Podnikatelé souhlasí, odbory chtějí víc“ naleznete ZDE.

Odborové svazy RoPo jednaly s představiteli ČSSD

23. 4. 2019

 
ČSSD ČSSD

Dnes předseda OS SOO společně s předsedou ČMKOS a ostatními předáky OS RoPO (OS ve veřejných službách a správě) jednali s představiteli ČSSD, jednoho z koaličních partnerů této vlády. Témat bylo hodně, např. státní rozpočet, snižování zaměstnanců ve státním sektoru, zvyšování minimální mzdy, ale také digitalizace apod. Též jsme jednali o navýšení platů ve veřejných službách a správě v roce 2020. Odbory vyzvaly Vládu ČR prostřednictvím ČSSD, aby co nejdříve započala jednání o odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru pro rok 2020.

Zdroj: e-Sondy „Josef Středula: Jde nám zejména o růst tarifů“ naleznete ZDE.

Zdroj: ČT24 „Odbory vyzvaly vládu k jednání o růstu platů v roce 2020. Podle Středuly chtějí „významné navýšení“ naleznete ZDE.

Zdroj: České noviny (ČTK) „Odbory vyzvaly vládu k brzkému zahájení vyjednávání o růstu platů“ naleznete ZDE.

MPSV – Rozdíly v odměňování mužů a žen v ČR

18. 3. 2019

 
MPSV

MPSV představilo aktuálně vydanou studii, která vznikla v rámci projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“.

Zdroj MPSV: „Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR – Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů“ naleznete ZDE.

VIII. sjezd OS SOO – S VÁMI, PRO VÁS!

11. 3. 2019

 
VIII. sjezd

V pátek dne 8. března 2019 proběhl VIII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Delegáti sjezdu v tajné volbě zvolili nové vedení odborového svazu.
Předsedou OS SOO se stal Bc. Pavel Bednář, prvním místopředsedou je JUDr. Rudolf Pospíšil a druhou místopředsedkyní Ing. Alena Gaňová.

Video ze slavnostní části sjezdu naleznete ZDE.

Fotogalerii naleznete ZDE.

Zástupci odborů bezpečnostních sborů jednali na MV ČR

6. 3. 2019

 
MVCR

První náměstek ministra vnitra Jiří Nováček se z pověření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) sešel dnes, 6. března 2019, se zástupci odborů bezpečnostních sborů. Stejně jako už dříve ministr vnitra je ujistil, že novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se nijak nedotkne výsluh.

Zdroj MV ČR: „Náměstek Nováček jednal se zástupci odborů bezpečnostních sborů“ naleznete ZDE.

Zdroj MV ČR: „Ministerstvo vnitra v žádném případě nepřistoupí ke snížení výsluh příslušníků bezpečnostních sborů“ naleznete ZDE.

ČSÚ – Roste počet vysokoškolaček i podnikatelek

27. 2. 2017

 
CSU

Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob se v Česku výrazně mění v závislosti na věku a pohlaví. Mezi mladými ženami je přes 40 % vysokoškolaček, o téměř 13 % více než mezi mladými muži. Největší platové rozdíly podle pohlaví jsou mezi vyučenými a vysokoškoláky.
Alarmující zjištění: Přestože mezi roky 2010 a 2017 došlo k nárůstu průměrných mezd u žen i mužů ve všech vzdělanostních kategoriích, rozdíly mezi pohlavími jsou stále výrazné. Takzvaný Gender Pay Gap, tedy relativní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen, vztažený k mediánu mzdy mužů, byl v roce 2017 největší mezi vyučenými a vysokoškoláky. Celkově pak činil přes 4,5 tisíce korun v neprospěch žen.

Zdroj ČSÚ: „Roste počet vysokoškolaček i podnikatelek“ naleznete ZDE.

Poslanecká iniciativa změny výpočtu výsluh

20. 2. 2019

 

Stanovisko OS SOO k poslanecké iniciativě změny výpočtu výsluh

Odmítáme návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jak ji navrhuje předseda podvýboru pro policii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zdeněk Ondráček. To vyplývá ze společného prohlášení předsedů našeho odborového svazu Pavla Bednáře a OS hasičů Zdeňka J. Oberreitera. Dne 19. 2. 2019 jej obdržel premiér Andrej Babiš.
Navrhovaná úprava by postihla zejména řadové příslušníky, kteří by pak na odměny dosáhli jen v minimální výši a pouze v jednotlivých případech. „Od zveřejnění návrhu novely reagují příslušníci na budoucí možné zhoršení podmínek výpočtu výsluhových náležitostí velice emociálně a je cítit z těchto reakcí nervozita, která by mohla přerůst v masové odchody příslušníků,“ stojí v prohlášení.
Návrh se snaží tvářit jako nástroj proti umělému navyšování příjmů vysokých služebních funkcionářů před odchodem do výsluhy. To však lze ohlídat už nyní a bez této novely.

Společný dopis předsedy OS SOO a předsedy OS hasičů předsedovi Vlády ČR naleznete ZDE.

Deník Právo – Rozhovor s předsedou OS SOO

19. 2. 2019

 
Právo

Dne 18. 2. 2019, str. 14 – Musíme si říct, které úředníky nepotřebujeme a proč.
*Ministryně financí Alena Schillerové (za ANO) uvažuje, že navrhne v rozpočtu na rok 2020 seškrtat celkem 12 500 míst ve státní správě. Slibuje si od toho víc než sedmimiliardovou úsporu. Existuje prostor pro takové snižování počtu zaměstnanců státu, nebo budete bránit každého úředníka?
Předseda OS SOO: „Odbory vždy jasně deklarovaly, že se nebrání zefektivnění státní správy. Snižování počtu zaměstnanců státu však musí předcházet analýzy jasně definující, kde úspora možná je a kde možná není. Politici také musí jasně vymezit služby, které stát prostřednictvím svých zaměstnanců občanům dává. Pokud bychom uvažovali o snížení počtu zaměstnanců státu, pak také stát, potažmo politici, musí definovat, s jakými službami již občané nemohou počítat. Zrušíme divadla, symfonické orchestry, nebo snížíme počty úředníků ve finanční správě, na katastrálních úřadech, úřadech práce či sociálkách, a tím paralyzujeme jejich činnost? To vše jsou totiž zaměstnanci napojení na veřejné rozpočty. Kdo bude vybírat daně nebo posílat sociální dávky? Pokud chceme snižovat počty zaměstnanců, pak musíme znát jasné odpovědi na tyto otázky.“
*K omezování počtu úředníků ale může dojít už v souvislosti s digitalizací a elektronizací státní správy. Budete protestovat i proti tomu?
Předseda OS SOO: „Odbory byly v ČR mezi prvními, kteří otevřeně volali po veřejné diskusi na téma digitalizace a s ní spojené elektronizace nejenom státní správy. Tato témata jsou pouze na začátku diskuse a k postupné realizaci je ještě hodně daleká cesta. Pokud ale bude přístup státu k digitalizaci a elektronizaci státní správy relevantní, pak nemá cenu hovořit o možných protestech. Odbory nechtějí protesty, vždy se snaží dohodnout.“
*Kde tedy vidíte možnosti úspor ve výdajích státu?
Předseda OS SOO: „Myslím, že odborům nepřísluší komentovat a navrhovat možné úspory ve výdajích státu. Odbory jsou připraveny vést diskusi nad návrhy, s nimiž přijde vláda či jednotlivá ministerstva. Je také velmi dobré, že v ČR existuje sociální dialog, pravidelně se schází tripartita a že i téma úspor výdajů státu se na této úrovni diskutuje.“

Celý rozhovor naleznete ZDE.

Rušení míst ve státní správě

12. 2. 2019

 
MFČR

Rušení míst není možné bez důkladné analýzy.

Ministerstvo financí vyslalo v minulých dnech signál, že hodlá přistoupit k rušení míst ve státní správě, a to až o 10 %. Tento záměr bez podrobnější představy odůvodňuje úsporou finančních prostředků.
Předseda OS SOO: „Tento návrh jsme zaregistrovali v médiích a doposud s námi zatím nebyl konzultován. Nevíme, jestli to je návrh celé Vlády ČR, nebo jen MF ČR. Odborové svazy ve veřejných službách a správě se v pondělí 11. 2. 2019 sešly a v nejbližší době se obrátí dopisem na předsedu Vlády ČR, aby vláda svůj záměr vysvětlila, aby jasně deklarovala parametry tohoto návrhu, podle jakých analýz chce vláda tento krok učinit, koho se bude týkat, jestli se bude jednat pouze o státní zaměstnance pod zákonem o státní službě nebo i ostatní zaměstnance, kteří jsou odměňováni ze státního rozpočtu apod. Z vyjádření pana premiéra a paní ministryně lze dovodit, že se tentokrát nebude jednat pouze o neobsazená místa, ale tento záměr by se měl týkat i stávajících zaměstnanců. Zveřejněním této obecné informace od premiéra Babiše a ministryně financí a bez vysvětlení konkrétních představ, jak realizovat 10 procentní snížení počtu zaměstnanců, bohužel dochází mezi zaměstnanci ve veřejné sféře k velké nejistotě. Vyvolání této nervozity určitě nepřinese klidu na práci úředníků, kteří v praxi realizují to, co politici vymysleli a co legislativně schválili

Celý text „Tisková zpráva – Rušení míst není možné bez důkladné analýzy“ naleznete ZDE.

Zdroj: ČT24 „Babiš a Schillerová chtějí propustit 10 procent úředníků. Odbory uvažují o protestech“ včetně vyjádření předsedy OS SOO naleznete ZDE.

Předseda OS SOO jednal s ministryní financí

30. 1. 2019

 

Navýšení zvláštních příplatků pro hasiče a také platy ve veřejném sektoru byly hlavními tématy dnešního setkání předsedy našeho odborového svazu Pavla Bednáře a předsedy Odborového svazu hasičů Zdeňka Jindřicha Oberreitera s ministryní financí Alenou Schillerovou
„Na konci jednání jsme se s paní ministryní domluvili na postupu pro nadcházející vyjednávání o platech ve veřejném sektoru,“ uvedl předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací a mluvčí odborových svazů veřejných služeb a správy.

Zdroj: Facebook OS SOO naleznete ZDE.

Novela zákona o státní službě

24. 1. 2019

 

Další „politický handl“ týkající se zákona o státní službě!

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve středu 23. 1. 2019 přehlasovala Senát a schválila novelu zákona o státní službě. Politika opět zvítězila nad zdravým rozumem. Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář ke schválení kontroverzní novely:
„Na nedostatky problematické novely zákona o státní službě jsme upozorňovali během celého jejího projednávání. Poslanecká sněmovna ji dnes bohužel schválila v nejhorší možné variantě. Ve státní službě se otevře výrazný prostor pro politické vlivy a rychlou výměnu nepohodlných představených. Všem státním zaměstnancům pak nový zákon může přinést další komplikace v jejich už tak složitém služebním působení."

Zdroj: ČT24 „Poslanci přehlasovali Senát, vláda bude moci odvolávat tajemníky na ministerstvech“ naleznete ZDE.

Zdroj: České noviny (ČTK) „Vláda bude moci odvolávat státní tajemníky na ministerstvech“ naleznete ZDE.

Karenční doba už nebude ničit zdraví zaměstnanců!

23. 1. 2019

 

„Konečně zvítězil zdravý rozum! Nechápu poslance a senátory, kteří tvrdošíjně bojovali za zachování karenční doby. To jsou zisky zaměstnavatelů upřednostňovány před zdravím zaměstnanců? Žijeme vůbec v 21. století!“ – Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Tisková zpráva ČMKOS: „Karenční doba už nebude ničit zdraví zaměstnanců“ naleznete ZDE.

Zdroj: e-Sondy „Konec trestání za nemoc, poslanci odhlasovali zrušení karenční doby“ naleznete ZDE.

Zdroj: ČT24 „Náhrada mzdy za první tři dny nemoci prošla sněmovnou. Ta přehlasovala senátní veto“ naleznete ZDE.

Zdroj: MPSV „Konec trestání za nemoc, karenční doba bude zrušena“ naleznete ZDE.

Zdroj: České noviny (ČTK) „Zaměstnanci budou dostávat náhradu mzdy i v prvních dnech nemoci“ naleznete ZDE.

Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě

22. 1. 2019

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací i nadále odmítá návrh novely zákona o státní službě v projednávané podobě. V té hrozí destabilizací a posílením politického vlivu na státní správu.

Poslanecká sněmovna se bude znovu zabývat návrhem novely zákona o státní službě, který kritizujeme již od začátku jeho projednávání. Ačkoli Senát doporučil v novele odstranit kontroverzní návrh na změnu způsobu odvolávání státních tajemníků, nezajistí to odstranění nedostatků, které novela má. Jedná se zejména o netransparentní a rizikové zásahy do jednotlivých kol výběrových řízení na některé představené, o jejich snazší odvolávání, nebo o koncepční změny v provádění služebního hodnocení.

Celý text „Tisková zpráva – „Novela zákona o státní službě je plná nedostatků, i nadále ji odmítáme“ naleznete ZDE.

MV – Ministerstvo vnitra v roce 2019

9. 1. 2019

 
MVCR

Nové policejní služebny, lépe vybavené bezpečnostní sbory nebo přívětivější a dostupná veřejná správa. I v letošním roce 2019 se chystá MV ČR realizovat a prosazovat opatření, která povedou ke snižování byrokracie, ulehčí život občanům či zvýší jejich bezpečnost. Pokračující digitalizace státu díky vylepšování Portálu občana i datových schránek, další zvyšování bezpečnosti prostřednictvím investic do zázemí bezpečnostních sborů nebo korespondenční hlasování ve volbách ze zahraničí, to jsou některé kroky, které plánuje MV ČR pro rok 2019.

Zdroj MV ČR: „Ministerstvo vnitra v roce 2019: Nové policejní služebny, lépe vybavené bezpečnostní sbory nebo přívětivější a dostupná veřejná správa“ naleznete ZDE.

MF – Přehled nejdůležitějších změn

19. 12. 2018

 
MFČR

MF – Přehled nejdůležitějších změn v gesci MF pro rok 2019

Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. MF ČR proto zveřejnilo přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.

Zdroj MF: „Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019“ naleznete ZDE.

MPSV – Co se mění od ledna 2019

19. 12. 2018

 
MPSV

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.
Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

Kolektivní dohoda vyššího stupně podepsána

13. 12. 2018

 
Dohoda

Historicky druhou Kolektivní dohodu vyššího stupně podepsali 12. prosince 2018 představitelé vlády a odborových svazů, které zastupují státní zaměstnance. Díky dohodě, platné pro roky 2019 a následující, se podařilo např. potvrdit pět dnů indispozičního volna, takzvaných sick days, rozšířit okruh odměn při životních výročích, ale také zajistit povinnost úřadů přijmout vhodná opatření, jako třeba úpravu služební doby, už od teploty v objektu 28 °C.
„Je to dobrá zpráva pro 70 tisíc státních zaměstnanců. Věříme, že přispěje ke zvýšení atraktivity státní služby,“ uvedl předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Tiskovou zprávu OS SOO k podpisu KDVS naleznete ZDE.

Fotodokumentaci naleznete ZDE.

Kolektivní dohodu vyššího stupně naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu MPSV „Ministryně Maláčová vyjednala novou kolektivní dohodu vyššího stupně mezi odbory a Vládou ČR“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu Vlády ČR „Předseda vlády podepsal se zástupci odborů Kolektivní dohodu vyššího stupně“ naleznete ZDE.

Setkání bankovní rady ČNB se zástupci ČMKOS

13. 12. 2018

 
MPSV

Zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS se dne 10. prosince 2018 sešli se členy bankovní rady ČNB v čele s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem. Ředitel měnové sekce ČNB Petr Král představil prezentaci na téma „Ekonomický výhled a měnová politika ČNB“.

Prezentaci ČNB naleznete ZDE.

MPSV – Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2019

13. 12. 2018

 
MPSV

Vláda ČR přijala na svém jednání dne 20. listopadu 2018 nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým došlo ke změně nařízení č. 567/2006 Sb. („o minimální mzdě“). S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 150 Kč na 13 350 Kč za měsíc, resp. o 6,60 Kč na 79,80 Kč za hodinu.

Zdroj MPSV: „Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2019“ naleznete ZDE.
Zdroj MPSV: „Úplné znění nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě“ naleznete ZDE.

 
 

Poslední aktualizace: 12. 8. 2019

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG