Tisková zpráva OS SOO

12. 2. 2020

 
168

Reakce OS SOO na reportáž ČT v pořadu 168 HODIN „Úřednické milodary“
Dne 9. 2. 2020 byla na ČT 1 v rámci pořadu pod názvem 168 HODIN odvysílána reportáž na téma „Úřednické milodary“, která ve svých důsledcích hrubě zkreslila a znevážila práci zaměstnanců Úřadu práce ČR.
Jako odborový svaz reprezentující mj. zaměstnance Úřadu práce ČR bychom si přáli, aby tato reportáž byla impulsem pro nové vedení Úřadu práce ČR k prověření, zda státní zaměstnanci tohoto služebního úřadu mají dostatečné podmínky pro zajištění své práce, aby ji mohli vykonávat co nejkvalitněji a nejvstřícněji ke svým klientům. Domníváme se, že to je společný zájem všech.

Tiskovou zprávu Odborového svazu státních orgánů a organizací naleznete ZDE.

Zdroj: ČT – Reportáž ČT v pořadu 168 HODIN „Úřednické milodary“ naleznete ZDE.

Minimální mzda pod hranicí chudoby

6. 2. 2020

 
ČSOB

Minimální mzda v nejméně 17 členských státech EU nechrání zaměstnance před chudobou.
Podle nejnovějších oficiálních údajů jsou lidé pobírající zákonnou minimální mzdu ve většině členských států EU ohroženi chudobou. Dvacet dva členských států Evropské unie má zákonem stanovenu výši minimální mzdy, ale ve většině z nich nedosahuje ani hranice rizika chudoby – 60 % mediánové mzdy (střední hodnota mezd, vždy je nižší než průměrná mzda). V 10 členských státech je zákonné minimum 50 % mediánové mzdy nebo i méně.
To dnes znamená, že miliony lidí v celé Evropě si nemohou dovolit slušnou životní úroveň navzdory zaměstnání na plný úvazek. Podle OECD mají Španělsko, Česká republika a Estonsko nejnižší úroveň zákonné minimální mzdy ve srovnání se mediánovou mzdou.

Tiskovou zprávu ČMKOS „Minimální mzda v nejméně 17 členských státech EU nechrání zaměstnance před chudobou“ naleznete ZDE.

ČSOB

ČSOB Motivační program

3. 2. 2020

 
ČSOB

Odborový svaz státních orgánů a organizací uzavřel s Československou obchodní bankou, a.s. smlouvu o spolupráci, dle které Banka poskytne každému členovi odborového svazu ČSOB Motivační program, pokud o něj člen OS SOO projeví zájem. ČSOB Motivační program je soubor zvýhodněných produktů, které jsou Bankou nabízeny jako celek, přičemž člen OS SOO se rozhodne, zda využije všechny části nabídky, nebo jen vybraný produkt. Produkty nabízené v rámci ČSOB Motivačního programu jsou uvedené na stránkách motivacniprogram.csob.cz po zadání uživatelského (přihlašovacího) jména a hesla, jež každý člen obdrží o předsedy ZO či MO nebo od pracovníky příslušného IPC.

Bližší informace o ČSOB Motivačním programu naleznete ZDE.

Nejdůležitější změny v gesci Ministerstva financí

2. 1. 2020

 
MFČR

MF ČR – Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020

Pro rok 2020 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. MF ČR přináší proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v roce 2020.

Zdroj MF ČR: „Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020“ naleznete ZDE.

MPSV – Co se mění od ledna 2020

2. 1. 2020

 
MPSV

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k dalšímu rekordnímu růstu důchodů, minimální mzdy a spolu s ní všech úrovní zaručené mzdy. MPSV se podařilo po dlouhých 12 letech nalézt podporu pro navýšení rodičovského příspěvku.

Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2020? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

 
 

Poslední aktualizace: 12. 2. 2020

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG