Nový portál OdboryPlus

5. 12. 2017

 
MPSV

Po technické přestávce, která byla způsobena změnou provozovatele, se vrací Odboryplus.cz, portál plný výhod pro členy odborových organizací ČMKOS. V příloze tohoto e-mailu naleznete základní informace týkající se nového portálu a zejména postup registrace členů, kteří byli zaregistrováni na původním portálu.
Portál naleznete na klasické adrese www.odboryplus.cz


Informace, jak se na nový benefitní portál registrovat a jak nový benefitní portál funguje, naleznete ZDE.

Změny u rodičovského příspěvku a přídavku na dítě

22. 11. 2017

 
MPSV

MPSV – Změny u rodičovského příspěvku a přídavku na dítě od ledna 2018

Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Pro rodiny s vícerčaty se zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun. Rodiče, kteří chtějí novinek využít, musí ale podat novou žádost.


Zdroj MPSV: „Od ledna dochází ke změnám u rodičovského příspěvku, zvýší se i přídavek na dítě“ naleznete ZDE.

Evropský pilíř sociálních práv

21. 11. 2017

 

V pátek dne 17. listopadu 2017 byl ve švédském Göteborgu slavnostně podepsán na Sociálním summitu 2017 dokument s názvem „Evropský pilíř sociálních práv“. Je to zcela nový pohled členských států na sociální práva. Cílem českých odborů (včetně Evropské odborové konfederace) je dosáhnout implementace a nejlépe prosazení témat do podoby závazných dokumentů (např. směrnic).

Tiskovou zprávu Úřadu vlády ČR naleznete ZDE.

Informace ČMKOS o Evropském pilíři sociálních práv naleznete ZDE.

Nové platové tabulky

19. 10. 2017

 

Dne 4. 10. 2017 byla rozeslána Částka 110 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 321 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
 • Dne 19. 10. 2017 byla rozeslána Částka 117 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 342 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 341 – Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • č. 340 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nové platové tabulky naleznete v Částce 110 Sbírky zákonů ZDE.

  Nové platové tabulky naleznete v Částce 117 Sbírky zákonů ZDE.

  Parlamentní volby 2017

  16. 10. 2017

   
  Volby 2017

  Parlamentní volby se uskuteční 20. – 21. října 2017. ČMKOS vytvořila při této příležitosti detailní rozbor programu politických stran zejména z pohledu odborů.
  ČMKOS zároveň vzkazuje budoucí vládě: „Nedopusťte destrukci důchodů, zdravotnictví, školství a bezpečnosti!“ ČMKOS se zároveň nové vládě předkládá deset zásadních doporučení ke klíčovým sociálním a ekonomickým otázkám

  Analýzu ČMKOS „Programy politických stran pro volby do PS P ČR z pohledu základních programových linií ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Doporučení ČMKOS nové vládě „Na co nesmí nová vláda zapomenout“ naleznete ZDE.

  Sladění osobního a profesního života státních zaměstnanců

  9. 10. 2017

   

  Výroční zpráva ke sladění osobního a rodinného života s výkonem státní služby za rok 2016

  Sekce pro státní službu zveřejnila na svých webových stránkách „Výroční zprávu ke sladění osobního a rodinného života s výkonem státní služby za rok 2016“, ze které je možné vyčíst, jak si služební úřady v loňském roce poradily s implementací různých nástrojů směřujících ke sladění osobního a profesního života státních zaměstnanců. Zpráva vychází z výsledku dotazníkového šetření mezi celkem 105 služebními úřady (v případě podřízených služebních úřadů byl dotazník odevzdán souborně za všechny) a poprvé za dobu účinnosti služebního zákona dává přehled za období celého kalendářního roku.

  „Výroční zprávu ke sladění osobního a rodinného života s výkonem státní služby za rok 2016“ naleznete ZDE.

  Komentář OS SOO k výroční zprávě naleznete ZDE.

  Vývoj životní úrovně Čechů

  9. 10. 2017

   
  MPSV

  MPSV – Jak se vyvíjela životní úroveň Čechů v uplynulých třiadvaceti letech?

  Vývoj výše průměrného měsíčního příjmu českých domácností, růst průměrných mezd zaměstnanců, procentní nárůst příjmů domácností seniorů, změny ve struktuře spotřeby, údaje o tvorbě úspor a úvěrů domácností. To vše najdete v publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 – 2016, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.


  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Publikaci „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 – 2016“ naleznete ZDE.

  OS SOO ukončil stávkovou pohotovost

  26. 9. 2017

   

  Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách, oceňují vstřícný postoj Vlády ČR, která dne 25. září 2017 splnila svůj slib a schválila konkrétní vládní nařízení, která od 1. listopadu 2017 zvyšují tarifní platy zaměstnanců veřejných služeb a správy o deset a v případě pedagogických zaměstnanců v regionálním školství o patnáct procent. Vláda ČR nezapomněla ani na zaměstnance ve zdravotnictví, kterým se zvýší platové tarify také o deset procent, a to od 1. ledna 2018, jak umožňuje systém financování zdravotní péče.
  Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách včetně Odborového svazu státních orgánů a organizací, ukončily stávkovou pohotovost ve 12.00 hodin dne 26. 9. 2017, vyjma Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, který stávkovou pohotovost odvolal již dne 25. 9. 2017. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče nadále setrvává ve stávkové pohotovosti – důvodem je situace na jihomoravské záchrance.

  Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Vláda odsouhlasila zvýšení platů

  25. 9. 2017

   
  Vláda

  Vláda ČR – vláda odsouhlasila zvýšení platů zaměstnancům ve veřejném sektoru

  Koaliční rada konaná dne 11. září 2017 se dohodla, že od 1. listopadu letošního roku Vláda ČR zvýší platy zaměstnancům veřejného sektoru. Dnes 25. 9. 2017 vláda tento veřejný příslib naplnila přijetím konkrétních vládních nařízení, která od 1. listopadu 2017 zvyšují tarifní platy o deset a v případě pedagogických zaměstnanců v regionálním školství o patnáct procent. Nezapomněla ani na zaměstnance ve zdravotnictví, kteří dostanou přidáno také deset procent k tarifům, a to od 1. ledna 2018, jak umožňuje systém financování zdravotní péče.

  Zdroj: Vláda ČR „Bohuslav Sobotka: Splnili jsme daný slib, vláda odsouhlasila zvýšení platů zaměstnancům ve veřejném sektoru“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČTK České noviny „Vláda zvýšila důchody o 475 korun, vzrostou i platy ve veřejné sféře“ naleznete ZDE.

  Zdroj: Česká televize „Růst učitelských platů o 15 procent vláda schválila. Odbory ukončí stávkovou pohotovost“ naleznete ZDE.

  MPSV – Ženy v ČR pracují 82 dní v roce zadarmo

  19. 9. 2017

   
  MPSV

  Rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR je 22,5 %, což při porovnání s evropským průměrem činícím 16,3 %. To staví ČR do nelichotivé role jedné ze dvou evropských zemí s největší nerovností ve výdělcích žen a mužů. Rozdíl 22,5% představuje 6 748 Kč měsíčně chybějících na výplatní pásce žen s průměrným výdělkem, což činí v průměru 80 976 Kč ročně, které chybí v rodinných rozpočtech. Nebo také 82 dní v roce, kdy české ženy pracují zcela zadarmo. Nerovnost v odměňování způsobuje krátkodobé i dlouhodobé socio-ekonomické ztráty, brzdí naše hospodářství a snižuje životní úroveň nejen jednotlivých žen a mužů, ale především jejich rodin a společnosti jako celku.


  Zdroj MPSV: „Ženy v ČR pracují 82 dní v roce zadarmo“ naleznete ZDE.

  Manifestační mítink 14. 9. 2017 – „Konec levné práce“

  18. 9. 2017

   

  Ve čtvrtek dne 14. září se v pražské sportovní hale Arena Sparta uskutečnil třetí ročník manifestačního mítinku #KonecLevnePrace.
  Vedení OS SOO děkuje všem účastníkům mítinku za účast a skvělou spolupráci.

  Na adrese www.cmkos.cz/obsah/219/video-manifestacni-mitink-2017/20180 naleznete záznam Manifestačního mítinku #KonecLevnePrace 2017. V článku jsou také přiloženy použité prezentace a prohlášení účastníků.

  Záznam z tiskové konference, která se uskutečnila po skončení mítinku, naleznete ZDE.

  Fotogalerii z mítinku naleznete ZDE.

  Prohlášení účastníků manifestačního mítinku naleznete ZDE.

  Vládní koalice se dohodla na navýšení platů

  11. 9. 2017

   

  Vládní koalice se dnes dohodla na zvýšení platů ve veřejném sektoru o 10 % a učitelům o 15 % od 1. 11. 2017.
  Odbory veřejného sektoru zůstávají zatím ve stávkové pohotovosti, dokud vláda neschválí nařízení o růstu platů. Stávku a protesty teď nepřipravujeme!

  Zdroj: Vláda ČR „Premiér Sobotka: Prosadili jsme další zvýšení platů. Od 1. listopadu se zvýší platové tarify učitelů o 15 %, zaměstnanců veřejného sektoru o 10 %“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČTK České noviny „Koalice schválila zvýšení platů učitelů i veřejných zaměstnanců“ naleznete ZDE.

  Zdroj: Česká televize „Učitelům stoupnou platy o 15 procent, ostatním pracovníkům ve veřejné správě o 10“ naleznete ZDE.

  Zdroj: E-sondy „Koalice dnes schválila zvýšení platů učitelů i veřejných zaměstnanců“ naleznete ZDE.

  OS SOO vyhlásil stávkovou pohotovost

  6. 9. 2017

   

  Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách vyhlašují dne 6. 9. 2017 od 10 hodin stávkovou pohotovost.
  Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách vyjadřují zklamání nad dosavadním postupem vládní strany při vyjednávání o platech ve veřejné správě a službách. Vyjednávání o zvýšení platů probíhá již od 26. 4. 2017.

  Celé znění „Vyhlášení“ naleznete ZDE.

  Plakát naleznete ZDE.

  Mimořádný mítink OS RoPo k vyjednávání o navýšení platů

  30. 8. 2017

   

  Odborové svazy RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě svolaly na 30. srpna 2017 mimořádné setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo. Účastníci jednání se podrobně zabývali dosavadním postupem vlády a jednotlivých koaličních partnerů při vyjednávání o zvyšování platů v letošním roce s výhledem na rok 2018.
  Přítomní jednomyslně schválili Usnesení z tohoto jednání a jednoznačně deklarovali své požadavky:
  1. navýšení platových tarifů všem zaměstnancům veřejných služeb a správy o 10 %,
  2. zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 %,
  3. realizaci zvýšení platů od 1. listopadu 2017.

  Celé znění „Usnesení“ naleznete ZDE.

  Zdroj: Česká televize „Odboráři hrozí protesty, pokud platy ve veřejné sféře neporostou podle jejich požadavků“ včetně tiskové konference naleznete ZDE.

  Zdroj: ČTK (ceskenoviny.cz) „Odbory připraví protesty, pokud vláda nezvedne platy, jak žádají“ naleznete ZDE.

  Zdroj: e-sondy „Odbory: Postup vlády ohrožuje sociální smír a stabilitu veřejných služeb a správy“ naleznete ZDE.

  Jednání s představiteli Vlády ČR o platech na rok 2018

  22. 8. 2017

   

  Dne 21. srpna 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018. Vedle pana premiéra a předsedy ČSSD Mgr. Bohuslava Sobotky se jednání zúčastnili zástupci MPSV ČR – 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa a JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek pro řízení sekce legislativy, ministr financí Ing. Ivan Pilný, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury, a JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr zdravotnictví. Za strany vládní koalice pak byli přítomni Mgr. Richard Brabec, místopředseda hnutí ANO, Ing. Marian Jurečka, 1. místopředseda KDU-ČSL, a Lubomír Zaorálek, volební lídr ČSSD. Přítomen byl též náměstek ministra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký.
  Předseda ČSSD podpořil požadavek odborů, a to přidání již od 1. 11. 2017 u všech zaměstnanců o 10 % a u pedagogů o 15 %. Místopředseda hnutí ANO nechtěl závěr predikovat, požádal o čas k jednání v rámci hnutí ANO a v rámci vládní koalice. Podpořil navýšení platů učitelům. První místopředseda KDU-ČSL vyjádřil shodu nad přidáním učitelů, vyslovil požadavek, aby bylo známo stanovisko Asociace krajů ČR k přidání již od 1. 11. 2017, a deklaroval, že vládní koalice ještě musí diskutovat o předložených variantách.
  Delegace odborů opět zopakovala svůj požadavek z minulého jednání, a to navýšení platových tarifů o 10 % od 1. 11. 2017 u všech zaměstnanců veřejného sektoru a 15 % pedagogům též od 1. 11. 2017. Zdůraznila, že odbory budou vyvíjet tlak na zvyšování mezd, že zvýšení platových tarifů o 6 % je neakceptovatelné a že o dalších variantách se dá diskutovat. Odbory si jednoznačně přejí, aby Vláda ČR investoval do lidí!

  Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Zdroj: ČMKOS „Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR o platech na rok 2018“ naleznete ZDE.

  Zdroj: e-sondy „Vláda jednala s odbory o platech, dohoda nepadla“ naleznete ZDE.

  Vláda ČR – zvýšení minimální mzdy

  21. 8. 2017

   
  Vláda

  Minimální mzda se v Česku od ledna 2018 zvýší o 1.200 korun na 12.200 Kč, tedy o 11 procent. Rozhodla o tom dne 21. 8. 2017 Vláda ČR.

  Zdroj: Vláda ČR „Bohuslav Sobotka: Čeští zaměstnanci si zaslouží důstojné výplaty, proto zvyšujeme minimální mzdu na 12 200 korun“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČTK České noviny „Minimální mzda se od ledna zvýší na 12.200 Kč, rozhodla vláda“ naleznete ZDE.

  Zdroj: Česká televize „Minimální mzda příští rok vzroste o 1200 korun. Pracovat se musí vyplatit, říká Sobotka“ naleznete ZDE.

  Manifestační mítink 14. 9. 2017 – „Konec levné práce“

  21. 8. 2017

   

  Odborová centrála ČMKOS organizuje manifestační mítink na podporu kolektivního vyjednávání pro rok 2018 pod heslem „Konec levné práce v ČR“, který se uskuteční dne 14. září 2017. Prostřednictvím tohoto mítinku chtějí odbory nejen zaměstnavatelům, ale i široké veřejnosti dokázat, že mzdový vývoj v ČR začíná být vážným ekonomickým problémem. Předsedové odborových svazů, včetně předsedy OS státních orgánů a organizací, se také shodli, že nelze připustit, aby čeští zaměstnanci patřili mezi nejhůře placené v rámci EU.

  Plakát naleznete ZDE.

  SONDY revue – Rozhovor s předsedou OS SOO

  15. 8. 2017

   
  MPSV

  Předseda OS SOO poskytl pro číslo 08/2017 redakci prestižního odborového magazínu Sondy Revue exkluzivní rozhovor týkající se problematiky vyjednávání o platech ve veřejném sektoru. Název tohoto rozhovoru je výstižný: „Věřím, že se s vládou o platech dohodneme“.


  Celý rozhovor naleznete ZDE.

  MPSV – Novela zákona o zaměstnanosti přináší změny

  10. 8. 2017

   
  MPSV

  Novela zákona o zaměstnanosti nabývá účinnosti 29. července 2017. Změny nastávají zejména u agenturního zaměstnávání, zavádí se například kauce, kterou budou muset agentury práce složit. Novela dále ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení práce a přináší změny i v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR.


  Zdroj: MPSV „ Novela zákona o zaměstnanosti přináší změny nejen u agenturního zaměstnávání“ naleznete ZDE.

   
   
  V č

  Poslední aktualizace: 11. 12. 2017

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG